spływ
sr1
zan1
1w
bocki
1
4
2
7
Przejdź do stopki

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020

Treść

Tytuł programu Realizator
Zagospodarowanie terenu Doliny Micholowskiej w miejscowości Maniowy – Gmina Czorsztyn Gmina Czorsztyn
Budowa studni głębinowej oraz stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Czorsztyn Gmina Czorsztyn
Wymiana źródeł ciepła w prywatnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Czorsztyn Gmina Czorsztyn
Wymiana źródeł ciepła w prywatnych gospodarstwach domowych (węgiel) na terenie gminy Czorsztyn Gmina Czorsztyn
Budowa ścieżki rowerowej dookoła Jeziora Czorsztyńskiego - odcinek I: Czarna Dama - trasa rowerowa w Czorsztynie (od miejscowości Mizerna do Czorsztyn Nadzamcze) Gmina Czorsztyn
Budowa ścieżki rowerowej dookoła Jeziora Czorsztyńskiego - odcinek II: Zatopiona Osada - trasa rowerowa w Czorsztynie (od miejscowości Huba do miejscowości Mizerna) Gmina Czorsztyn
Rewitalizacja wsi Sromowce Wyżne celem stworzenia przestrzennych warunków do rozwoju społeczno – gospodarczego Gmina Czorsztyn
„Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia” Gmina Czorsztyn
„Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Czorsztyn” Gmina Czorsztyn