spływ
sr1
zan1
1w
bocki
1
4
2
7
Przejdź do stopki

Kierownictwo Urzędu

Treść

Aneta Markus – Wójt Gminy Czorsztyn

I piętro, pok. 16

Kontakt służbowy:
tel. 18 27 500 70
e-mail: wojt@czorsztyn.pl

Wójt gminy przyjmuje strony w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godz. 9.00 – 12.00 oraz czwartek w godz. 15.30 – 16.00

– Zastępca Wójta Gminy Czorsztyn

I piętro, pok.18

Kontakt służbowy:
tel. 18 27 500 70
e-mail: zastepca.wojta@ug.czorsztyn.pl

Zakres załatwianych spraw:

 • nadzór nad Referatem Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego,

 • nadzór nad instytucjami kultury: Gminną Biblioteką Publiczną z/s w Kluszkowcach i Centrum Kultury Gminy Czorsztyn

 – Sekretarz Gminy Czorsztyn

I piętro, pok. 19

Kontakt służbowy:

tel. bezpośredni: 18 52 182 21

tel. 18 27 500 70 wew. 121

e-mail: sekretarz@ug.czorsztyn.pl

 

Zakres załatwianych spraw:

 • Nadzór nad funkcjonowaniem Urzędu,

 • Koordynowanie kontroli zarządczej,

 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi,

 • Nadzór nad Referatem Administracyjnym i Spraw Obywatelskich,

 • Nadzór nad Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz funkcjonowaniem oświaty,

Józef Huzior – Skarbnik Gminy Czorsztyn

Parter, pok. 12 A

Kontakt służbowy:

tel. bezpośredni 18 52 182 34

tel. 18 27 500 70 wew. 214

e-mail: skarbnik@ug.czorsztyn.pl

Zakres załatwianych spraw:

 • nadzór nad referatem Finansowym oraz referatem Podatków i Opłat,

 • kontrola realizacji budżetu,

 • opracowywanie projektu budżetu,

 • kontrasygnata zobowiązań finansowych,

 • kontrola finansowa.

Zbigniew Toman – Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego

Parter, pok. 8

Kontakt służbowy:

tel. bezpośredni 18 52 182 08
tel. 18 27 500 70 wew. 108
e-mail: zbigniewt@ug.czorsztyn.pl

 

Zakres załatwianych spraw:

 • Kierowanie Referatem Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego

 • Opracowywanie projektów, programów i planów inwestycyjnych oraz remontowych w Gminie

 • Nadzór nad realizacją zadań inwestycyjno-remontowych wykonywanych oraz zleconych przez Gminę

 • Opiniowanie celowości oraz koordynacja realizowanych remontów i modernizacji budynków gminnych oraz innych inwestycji związanych z rozbudową infrastruktury technicznej i społecznej

 • Koordynacja aktualizacji gminnych programów i projektów polityki rozwoju lokalnego