spływ
sr1
zan1
1w
bocki
1
4
2
7
Przejdź do stopki

"Maniowska skrzynia wspomnień"

Treść

   Zapraszamy do obejrzenia filmów, które powstały w ramach realizacji projektu pn. „Maniowska skrzynia wspomnień”. Zachowanie tożsamości regionalnej poprzez ukazanie historii wioski oraz ewaluacji strojów góralskich oraz warsztaty szycia i filcu dla mieszkańców Gminy Czorsztyn, który realizowany był przez Urząd Gminy Czorsztyn oraz KGW „Maniowy”.

     Podczas realizacji projektu przeprowadzono szereg działań, z których powstał materiał promujący regionalizm oraz tradycję górali podhalańskich. Przeprowadzono warsztaty z filcowania dla 15 dzieci oraz warsztaty z szycia spódnic góralskich dla 15 osób dorosłych z terenu Gminy Czorsztyn. Nakręcony został film promujący regionalizm. Wykonano kilkanaście profesjonalnych sesji zdjęciowych, które wykorzystano do przygotowania kalendarz gminnego, który został wydany w nakładzie 1 000 sztuk. Zakupiono manekiny (damski, męski, dziecięcy), dwie szafy, skrzynię, ściankę maszynę do szycia, overlock do Izby Regionalnej w Maniowach. Zakupiono materiały potrzebne w przeprowadzeniu warsztatów jak np. filc, mulina, materiały na spódnicę, nożyczki krawieckie, igły, nici. Zakupiono ściankę ekspozycyjną, wydrukowano zdjęcia na płótnie, oraz wydrukowano plakaty do umieszczenia w Izbie Regionalnej w Maniowach jak i na zewnątrz budynku.

     Celem projektu było kultywowanie i wzmocnienie tożsamości regionalnej oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego obszaru LGD. Wkład własny Urzędu Gminy Czorsztyn to 18 185,00 zł, kwota dofinansowania to 31 815,00 zł, natomiast koszt całkowity projektu wyniósł 50 000,00 zł. Projekt realizowany był od 2020 roku. Projekt został wykonany w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Film pn. "Maniowska skrzynia wspomnień"

Film został wykonany w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zrealizowany został z projektu pn. „Maniowska skrzynia wspomnień”. Zachowanie tożsamości regionalnej poprzez ukazanie historii wioski oraz ewaluacji strojów góralskich oraz warsztaty szycia i filcu dla mieszkańców Gminy Czorsztyn.

“Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

poddziałanie 19.2 „Rozwój działalności gospodarczej oraz Zachowanie tożsamości regionalnej”

Operacja realizowana jest w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczności wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”

 

Zwiastun do filmu pn. "Maniowska skrzynia wspomnień"

Zwiastun został wykonany w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zrealizowany został z projektu pn. „Maniowska skrzynia wspomnień”. Zachowanie tożsamości regionalnej poprzez ukazanie historii wioski oraz ewaluacji strojów góralskich oraz warsztaty szycia i filcu dla mieszkańców Gminy Czorsztyn.

“Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałanie 19.2 „Rozwój działalności gospodarczej oraz Zachowanie tożsamości regionalnej”

Operacja realizowana jest w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczności wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”

Klip "Stare Maniowy"

Klip został wykonany w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zrealizowany został z projektu pn. „Maniowska skrzynia wspomnień”. Zachowanie tożsamości regionalnej poprzez ukazanie historii wioski oraz ewaluacji strojów góralskich oraz warsztaty szycia i filcu dla mieszkańców Gminy Czorsztyn.

“Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

poddziałanie 19.2 „Rozwój działalności gospodarczej oraz Zachowanie tożsamości regionalnej”

Operacja realizowana jest w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczności wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”