spływ
sr1
zan1
1w
bocki
1
4
2
7
Przejdź do stopki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Treść

Tomasz Bodziarczyk – kierownik GOPS

II piętro pok.27
tel. bezpośredni 18 52 182 27
tel.18 27 500 70 wew.127
e-mail: maniowy@gops.czorsztyn.pl

Zakres załatwianych spraw:

 • nadzór pracy GOPS

Sylwia Jachymiak – pracownik socjalny

Parter pok. 2
tel. bezpośredni 18 52 182 02
tel. 18 27 500 70 wew. 102
e-mail: sylwia.j@gops.czorsztyn.pl

Zakres załatwianych spraw:

 • sporządzanie wywiadów środowiskowych, niebieskich kart oraz prowadzenie pracy socjalnej

 • udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego
  ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 • stypendia socjalne

 • współpraca z Bankiem Żywności

 • program „Posiłek w szkole i w domu”

Izabela Hryc – pracownik socjalny

Parter pok. 2
tel. bezpośredni 18 52 182 02
tel. 18 27 500 70 wew. 102
e-mail: izabela.h@gops.czorsztyn.pl

Zakres załatwianych spraw:

 • sporządzanie wywiadów środowiskowych, niebieskich kart oraz prowadzenie pracy socjalnej

 • piecza zastępcza

 • stypendia socjalne

 • program „Posiłek w szkole i w domu”

Ewa Grzywnowicz – pracownik socjalny

Parter pok. 3
tel. bezpośredni 18 521 82 03
tel. 18 27 500 70 wew. 103
e-mail: ewa.g@gops.czorsztyn.pl

Zakres załatwianych spraw:

 • przewodniczenie w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego
  ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 • sporządzanie wywiadów środowiskowych, niebieskich kart oraz prowadzenie pracy socjalnej

 • dodatek mieszkaniowy

 • stypendia socjalne

 • program „Posiłek w szkole i w domu”

Ewelina Potoczak – starszy referent ds. świadczeń

Parter pok. 1
tel. 18 27 508 83 wew. 133
e-mail: ewelina.b@gops.czorsztyn.pl

Zakres załatwianych spraw:

 • przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne, świadczenie rodzicielskie, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka „BECIKOWE”)

 • świadczenia z funduszu alimentacyjnego

 • program „Rodzina 500+”

 • jednorazowe świadczenie „Za życiem” z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu

 • wydawanie zaświadczeń dotyczących świadczeń rodzinnych

 • wydawanie zaświadczeń „Czyste powietrze”

 • dodatek osłonowy

Agata Jandura -  referent ds. świadczeń

Parter pok. 1
tel. 18 52 182 29 wew. 129
e-mail: agata.j@gops.czorsztyn.pl

Zakres załatwianych spraw:

 • przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne, świadczenie rodzicielskie, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka „BECIKOWE”)

 • świadczenia z funduszu alimentacyjnego

 • program „Rodzina 500+”

 • jednorazowe świadczenie „Za życiem” z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu

 • wydawanie zaświadczeń dotyczących świadczeń rodzinnych

 • wydawanie zaświadczeń „Czyste powietrze”

 • dodatek osłonowy

Monika Ateba – asystent rodzinny

Parter pok. 3
tel. bezpośredni 18 52 182 03
tel. 18 27 500 70 wew. 103
e-mail: maniowy@gops.czorsztyn.pl

Zakres załatwianych spraw:

 • bezpośrednia praca z rodzicami

 • bezpośrednia praca z dziećmi

 • działania realizowane na rzecz dziecka i rodziny