sr1
zan1
ug
1w
widok
wedkarze
jesien
sc
r1
Przejdź do stopki

Prace konserwatorskie przy XV-wiecznym tryptyku gotyckim w kościele parafialnym w Sromowcach Niżnych

Treść

31 stycznia br. w Urzędzie Gminy Czorsztyn podpisano umowę pomiędzy Parafią Rzymskokatolicką pw. Narodzenia N.M.P w Sromowcach Niżnych, reprezentowaną przez ks. Marka Kądzielawę, Proboszcza Parafii a Katarzyną Dobrzańską, reprezentującą firmę KD Konserwacja Dzieł Sztuki Katarzyna Dobrzańska.

Umowa dotyczy wykonania prac konserwatorskich w ramach zadania pn. „Prace konserwatorskie przy XV-wiecznym tryptyku gotyckim w kościele parafialnym w Sromowcach Niżnych”.

Zabytkowy tryptyk z XV wieku to rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem, który przeniesiony został z drewnianego kościółka pw. św. Katarzyny do obecnego kościoła parafialnego

w Sromowcach Niżnych. Zakres prac konserwatorskich obejmie: wykonanie dokumentacji fotograficznej przed konserwacją, wykonanie zdjęć w światłach analitycznych UV IR, wykonanie badań spoiwa i pigmentów oraz ustalenie stratygrafii. Konserwatorzy będą mieli za zadanie usunąć pociemniały werniks, zaznaczyć miejsca z największymi odspojeniami warstw zaprawy od podłoża, usunąć wtórny retusz z powierzchni krakelur, poklejenie przez iniekcje odspojonych fragmentów zaprawy z warstwą malarską. Kolejnym etapem prac będzie trucie czynnych larw w drewnie, impregnacja strukturalna drewna, usuniecie późniejszych wstawek drewna w predelli i wykonanie nowych wstawek drewna w predelli. Konieczne prace obejmą również położenie kitów w miejscach ubytku zapraw, opracowanie powierzchni zapraw i scalenie kolorystyczne do warstw pierwotnych. Ostatnie etapy prac konserwatorskich dotyczą wykonania zawiasów wzorowanych na zawisach w istniejących i czynnych tryptykach oraz montaż odnowionego zabytku w kościele.

Wykonawca otrzyma za przeprowadzone prace konserwatorskie wynagrodzenie w wysokości 181 000,00 zł brutto.

Dofinansowanie zadania pn. „Prace konserwatorskie przy XV-wiecznym tryptyku gotyckim w kościele parafialnym w Sromowcach Niżnych” pochodzi z programu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków.

Prace renowacyjne potrwają do końca tego roku.


24 stycznia br. w Urzędzie Gminy Czorsztyn podpisano umowę-dotację pomiędzy Gminą Czorsztyn, reprezentowaną przez Tadeusza Wacha, Wójta Gminy Czorsztyn, przy kontrasygnacie Józefa Huziora, Skarbnika Gminy Czorsztyn a Parafią Rzymskokatolicką pw. Narodzenia N.M.P w Sromowcach Niżnych, reprezentowaną przez ks. Marka Kądzielawę, Proboszcza Parafii.

Umowa dotyczy dotacji przekazanej na realizację prac konserwatorskich w ramach zadania pn. „Prace konserwatorskie przy XV-wiecznym tryptyku gotyckim w kościele parafialnym w Sromowcach Niżnych”.

W październiku ub. r. informowaliśmy, że Gmina Czorsztyn pozyskała dotację na prace konserwatorskie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Zabytkowy tryptyk z XV wieku to rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem, który przeniesiony został z drewnianego kościółka pw. św. Katarzyny do obecnego kościoła parafialnego w Sromowcach Niżnych. Ze względu na fakt, że jest to cenny zbytek, działania konserwatorskie będą skomplikowane i pracochłonne.

Dofinansowanie pochodzi z programu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków.

Prace renowacyjne rozpoczną się już wkrótce i zakończą w tym roku.


Gmina Czorsztyn pozyskała dotację z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie pn. Prace konserwatorskie przy XV-wiecznym tryptyku gotyckim w kościele parafialnym w Sromowcach Niżnych.

Zabytkowy tryptyk z XV wieku to rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem, który przeniesiony został z drewnianego kościółka pw. św. Katarzyny do obecnego kościoła parafialnego w Sromowcach Niżnych. Ze względu na fakt, że jest to cenny zbytek, działania konserwatorskie będą skomplikowane i pracochłonne.

Zakres prac przy tej inwestycji będzie obejmował: wykonanie dokumentacji fotograficznej przed konserwacją, wykonanie zdjęć w światłach analitycznych UV IR, wykonanie badań spoiwa i pigmentów oraz ustalenie stratygrafii. Konserwatorzy będą mieli za zadanie usunąć pociemniały werniks, zaznaczyć miejsca z największymi odspojeniami warstw zaprawy od podłoża, usunąć wtórny retusz z powierzchni krakelur, poklejenie przez iniekcje odspojonych fragmentów zaprawy z warstwą malarską. Kolejnym etapem prac będzie trucie czynnych larw w drewnie, impregnacja strukturalna drewna, usuniecie późniejszych wstawek drewna w predelli i wykonanie nowych wstawek drewna w predelli. Konieczne prace obejmą również położenie kitów w miejscach ubytku zapraw, opracowanie powierzchni zapraw i scalenie kolorystyczne do warstw pierwotnych. Ostatnie etapy prac konserwatorskich dotyczą wykonania zawiasów wzorowanych na zawisach w istniejących i czynnych tryptykach oraz montaż odnowionego zabytku w kościele.

Wysokość pozyskanego dofinansowania wynosi 352.800,00 zł i pochodzi z programu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków.

Prace renowacyjne potrwają do końca przyszłego roku.