spływ
sr1
zan1
1w
bocki
1
4
2
7
Przejdź do stopki

Przebudowa drogi gminnej 360615K ul. Gorczańska w km od 0+501,00 do km 1+089,50 w miejscowości Kluszkowce, Gmina Czorsztyn

Treść

Gmina Czorsztyn otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 360615K ul. Gorczańska w km od 0+501,00 do km 1+089,50 w miejscowości Kluszkowce, Gmina Czorsztyn”. W dniu 24 marca 2022 r. Wójt Gminy Czorsztyn Pan Tadeusz Wach podpisał z Wojewodą Małopolski Łukaszem Kmitą umowę potwierdzającą to dofinansowanie.

 

Wykonawca inwestycji to firma ZIBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa z Kamienicy.

 

Koszty całkowite wniosku: 1 934 598,24 zł

 

Koszty kwalifikowane: 1 934 598,24 zł

 

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1 112 187,00 zł.

 

Podpisanie umowy z wykonawcą: 08.04.2022 r.

 

Termin zakończenia inwestycji: 30.11.2022 r.

 

Realizacja zadania obejmuje wykonanie:

- wymianę zniszczonych chodników, obrzeży i elementów kanalizacji deszczowej

- regulację wysokościowej włazów i wpustów,

- odtworzeniu nawierzchni jezdni i ścieżki pieszo-rowerowej z masy mineralno-bitumicznej,

- wymianę i ujednolicenie nawierzchni poboczy i chodników z kostki betonowej brukowej z dostosowaniem do wymaganej warunkami technicznymi szerokości,

- wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z dedykowanym oświetleniem z zasilania solarnego,

- wykonanie zjazdów do posesji,

- przebudowę skrzyżowań z ul. Słoneczną oraz ul. Zdrojową.

 

Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej, będącej ważnym elementem prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia mieszkańców Gminy Czorsztyn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Umowa na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kluszkowce podpisana

 

W dniu 8 kwietnia 2022 roku w Urzędzie Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach została podpisana umowa na wykonanie zadania: „Przebudowa drogi gminnej 360615K ul. Gorczańska w km od 0+501,00 do km 1+089,50  w miejscowości Kluszkowce, Gmina Czorsztyn”

Wykonawcą zadania jest firma ZIBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa z Kamienicy. 

Całkowity  koszt realizacji inwestycji, zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi 1.934.093,94 zł. Była to najkorzystniejsza z 3 złożonych ofert. Prace mają zostać zakończone do dnia 30.11.2022 r.

Inwestycja polega na przebudowie drogi gminnej w granicach istniejącego pasa drogowego na odcinku od ul. Borek w Kluszkowcach w km 0+501,00 – 1+089,50, poprzez:

- wymianę zniszczonych chodników, obrzeży i elementów kanalizacji deszczowej
- regulację wysokościowej włazów i wpustów,
- odtworzeniu nawierzchni jezdni i ścieżki pieszo-rowerowej z masy mineralno-bitumicznej,
- wymianę i ujednolicenie nawierzchni poboczy i chodników z kostki betonowej brukowej z dostosowaniem do wymaganej warunkami technicznymi
szerokości,
- wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z dedykowanym oświetleniem
z zasilania solarnego,
- wykonanie zjazdów do posesji,
- przebudowę skrzyżowań z ul. Słoneczną oraz ul. Zdrojową.

Dzięki tej inwestycji znacznie poprawi się wizerunek sołectwa Kluszkowce.