spływ
sr1
zan1
1w
bocki
1
4
2
7
Przejdź do stopki

Referat Administracyjny i Spraw Obywatelskich

Treść

Karolina Czechowska – obsługa sekretariatu

I piętro pok. 17
tel. bezpośredni 18 52 182 17
tel. 18 27 500 70
e-mail: gmina@czorsztyn.pl

Zakres załatwiania spraw:

 • dziennik podawczy

 • udzielanie informacji

 • prowadzenie Sekretariatu Urzędu

 • potwierdzanie Profili Zaufanych

Artur Rola - oświata

I piętro pok. 20
tel. bezpośredni 18 52 182 19
tel. 18 27 500 70 wew. 119                                                                                                                                                                                                                     

e-mail: oswiata@ug.czorsztyn.pl

Zakres załatwianych spraw:

 • prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w ramach środków Funduszu Pracy

 • nadzór nad organizacją dowozu uczniów

 • ewidencja placówek niepublicznych

 • rejestr obowiązku szkolnego i nauki

 • prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli

 • prowadzenie wszelkich spraw z zakresu organizacji szkół

Lucyna Jandura – kadry

I piętro pok. 22
tel. bezpośredni 18 52 182 23
tel. 18 27 500 70 wew. 122
e-mail: kadry@ug.czorsztyn.pl

Zakres załatwiania spraw:

 • sprawy kadrowe pracowników

 • archiwum zakładowe

 • obsługa komisji ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

 • nadzór nad realizacją Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Waldemar Pasich – obsługa Rady Gminy Czorsztyn

II piętro pok. 29
tel. bezpośredni 18 52 182 06
tel. 18 27 500 70 wew. 106
e-mail: radagminy@ug.czorsztyn.pl

Zakres załatwianych spraw:

 • obsługa kancelaryjno - techniczna Rady Gminy

 • prowadzenie spraw sołectw i sołtysów

 • potwierdzanie profili zaufanych

 • koordynator do spraw dostępności cyfrowej

Gabryjela Maciasz - promocja Gminy Czorsztyn

II piętro pok. 24
tel. bezpośredni: 18 52 18 224
e-mail: promocja@ug.czorsztyn.pl 

Zakres załatwianych spraw:

 • prowadzenie gminnej strony internetowej

 • współpraca z mediami

 • promocja turystyczna, kulturalna i rekreacyjna Gminy

 • współpraca partnerska Gminy

 • redakcja Biuletynu Informacyjnego Gminy

Mieczysław Niemiec - zarządzanie kryzysowe, pełnomocnik ochrony informacji niejawnych

I piętro pok. 22a
tel. bezpośredni 18 52 182 31
tel. 18 27 500 70 wew. 222
e-mail: mniemiec@ug.czorsztyn.pl

Zakres załatwianych spraw:

 • zarządzanie kryzysowe

 • obrona cywilna i sprawy obronne

 • kwalifikacja wojskowa

 • ochrona przeciwpożarowa w Gminie

 • informacje niejawne

Ludwik Wolski – informatyk

II piętro pok.25
tel. bezpośredni 18 52 182 25
tel. 18 27 500 70 wew.125
e-mail: informatyk@ug.czorsztyn.pl

Zakres załatwianych spraw:

 • administrator systemu informatycznego

 • administrator gminnej strony internetowej

 • profil zaufany