sr1
zan1
ug
1w
widok
wedkarze
jesien
sc
r1
Przejdź do stopki

Renowacja XVIII-wiecznego Kościoła św. Sebastiana w Maniowach

Treść

Postępowanie związane z dofinansowaniem inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków „Renowacja XVIII-wiecznego Kościoła św. Sebastiana w Maniowach

Gmina Czorsztyn opublikowała postępowanie prowadzone przez Parafię Rzymsko-Katolicką pw. św. Mikołaja w Maniowach dla zadania pn. „Renowacja XVIII-wiecznego Kościoła św. Sebastiana w Maniowach”. Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Szczegóły dostępne: https://platformazakupowa.pl/transakcja/896042


Renowacja XVIII-wiecznego Kościoła św. Sebastiana w Maniowach

Gmina Czorsztyn uzyskała dofinansowanie na renowację zabytkowego Kościoła św. Sebastiana w Maniowach. W związku z postępującym niszczeniem Kościoła niezbędne są prace renowacyjne, które zabezpieczą obiekt przed postępującą korozją biologiczną. Przypomnijmy, że Kościół św. Sebastiana powstał w latach dwudziestych XVIII wieku, jako wotum wdzięczności za wybawienie od epidemii czerwonki, w wyniku której zmarło 130 osób, czyli około jednej czwartej wszystkich mieszkańców wsi. W 1938 roku gruntownie został odnowiony pod kierunkiem majstra Andrzeja Krzysika z Maniów. W latach 1987–1988 przeniesiono go wraz z cmentarzem do Nowych Maniów.

Jest to obiekt drewniany, z drewna modrzewiowego na kamiennej podmurówce, konstrukcji zrębowej o ścianach pokrytych gontem, pod sobotami bez szalunku. Na gontowym dachu znajduje się wieżyczka z sygnaturką zwieńczona ośmioboczną banią z iglicą. Korpus kaplicy jest podłużny, zamknięty trójbocznie bez wyodrębnionego prezbiterium. Otaczają go niskie podcienia na słupach nazywane sobotami, kryte gontowym, stromym i zróżnicowanym zadaszeniem. Wnętrze kryje strop płaski, podłoga jest z desek. Zabytek leży na Szlaku Architektury Drewnianej.

Zakres prac jest bardzo szeroki i obejmuje: sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich, przeprowadzenie badań konserwatorskich oraz przygotowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich. Konieczne jest sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz. Dla zachowania konstrukcji samego budynku niezbędne jest wykonanie stabilizacji konstrukcji części składowych Kościółka. Prace remontowo-budowalne obejmą odnowienie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych drzwi i odrzwi, więźby dachowej i pokrycia dachowego, wykonanie orynnowania i rur spustowych. Ponadto wykonana zostanie modernizacja instalacji elektrycznej i izolacja przeciwwilgociowa. Ze względu na status zabytku, Kościół zyska zabezpieczenia antywłamaniowe, przeciwpożarowe i odgromowe.

Fundusze w wysokości 1 176 000 zł zostały pozyskane z programu Polski Ład w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Na renowację zabytku dołożone zostanie zaledwie 2% środków własnych.