spływ
jezioro
Czorsztyn
Czorsztyn
zachód
spływ
stare maniowy
gmina czorsztyn
ukraina
Przejdź do stopki

Przebudowa dróg, chodników, parkingów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Czorsztyn, Budowa strefy rekreacyjno-sportowej w miejscowości Czorsztyn

Treść

W ramach naboru na wsparcie przeznaczone dla gmin górskich, Gmina Czorsztyn otrzymała dofinansowanie w wysokości 3 647 126,50 zł z przeznaczeniem na przebudowę dróg, chodników, parkingów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Czorsztyn oraz na budowę strefy rekreacyjno-sportowej w miejscowości Czorsztyn w skład której będą wchodzić: boisko wielofunkcyjne, strefa do ćwiczeń, plac zabaw, tor rowerowy typu pumptrack, układ komunikacyjny, urządzenie małej architektury, oświetlenie terenu.

Termin wykonania inwestycji to listopad 2022 r.

--------------------------------

„Budowa strefy rekreacyjno-sportowej w miejscowości Czorsztyn”- podpisanie umowy z wykonawcą

 
„Budowa strefy rekreacyjno-sportowej w miejscowości Czorsztyn”- podpisanie umowy z wykonawcą

Treść

   W dniu 21.06.2022 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Czorsztyn, reprezentowaną przez Wójta Gminy Tadeusza Wacha, a Panem Grzegorzem Leszczyńskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: „BELLSPORT” z siedzibą w Bytomiu na wykonanie zadania pn. „Budowa strefy rekreacyjno-sportowej w miejscowości Czorsztyn”.

   Przedmiotem inwestycji jest budowa części strefy rekreacyjnej przy ulicy Zamkowej, w formie budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego o bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej wraz z wykonaniem ogrodzenia. W skład boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20 m x 40 m wchodzić będą boiska do następujących gier zespołowych: boisko do piłki ręcznej, boisko do koszykówki, boisko do siatkówki.

Wartość robót budowlanych wg umowy z Wykonawcą wynosi – 544 607,72 zł brutto.

Termin wykonania inwestycji – do 31.10.2022 r.

   Realizacja inwestycji przyczyni się do promowania aktywnego stylu życia. Wpłynie również na poprawę bezpieczeństwa poprzez możliwość uprawiania sportu w profesjonalnym, specjalnie do tego przygotowanym miejscu. Ponadto zwiększona dostępność mieszkańców do strefy rekreacyjno-sportowej wpłynie pozytywnie na rozwój i promocję aktywnego spędzania wolnego czasu oraz będzie sprzyjała większej integracji społecznej.

 

----------

Przebudowa drogi gminnej w Kluszkowcach - podpisanie umowy z wykonawcą

 

W dniu 21.06.2022 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Czorsztyn, reprezentowaną przez Wójta Gminy Tadeusza Wacha, a Panią Krystyną Bednarczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Firma BEDNARCZYK z siedzibą w Kluszkowcach na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Rozwojowej na odcinku 610mb w miejscowości Kluszkowce, Gmina Czorsztyn”.

Zakres zadania obejmuje wykonanie przebudowy drogi na odcinku 610 m., obejmującego odcinek drogi w km 0+000- 0+610,00 wciągu ulicy Rozwojowej w miejscowości Kluszkowce.

Zakres prac przewiduje budowę nowego chodnika dla pieszych przy drodze gminnej wraz z wykonaniem odwodnienia i poszerzenia pasa ruchu od strony projektowanego chodnika prawostronnego, wykonanie nowej nawierzchni na całej długości drogi, wykonanie zarurowania odcinka rowu, regulację studzienek kanalizacyjnych i deszczowych, wymianę uszkodzonych, regulację zjazdów, montaż barierek ochronnych i wykonanie oznakowania drogi.

Wartość robót budowlanych wg umowy z Wykonawcą wynosi – 850 501,30 zł brutto.

Termin wykonania inwestycji – do 31.10.2022 r.

Cieszymy się, że w naszej Gminie zostanie wykonana kolejna nowa droga. Poprawi to wizerunek Kluszkowiec, a tym samym naszej Gminy.