zima-1
zima
ug
widok
zima-3
wedkarze
jesien
zima-2
r1
Przejdź do stopki

Przebudowa dróg, chodników, parkingów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Czorsztyn, Budowa strefy rekreacyjno-sportowej w miejscowości Czorsztyn

Treść

Budowa ciągu komunikacyjnego przeznaczonego do ruchu pieszego w Sromowcach Niżnych.

W dniu 10 listopada w Urzędzie Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach została zawarta umowa pomiędzy Gminą Czorsztyn a Firmą Usługowo Handlową BUKOWSKI z Maniów.

Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Promenada pod Trzema Koronami w miejscowości Sromowce Niżne”.

- termin wykonania zadania: 30.11.2022 r.

- za wykonanie pracy Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie w wysokości: 287 331,65 zł brutto.

Zadanie zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Promenada będzie stanowić przyjazne miejsce do spacerów, spotkań i rekreacji dla mieszkańców i turystów odpoczywających w Sromowcach Niżnych.

--------------------------------

Modernizacja drogi gminnej ul. Trzech Koron w miejscowości Sromowce Wyżne, Gmina Czorsztyn.

Przedmiotem umowy było wykonanie zadania pn.: "Modernizacja drogi gminnej ul. Trzech Koron w km 0+000 – 0+241 w miejscowości Sromowce Wyżne. Gmina Czorsztyn".

Wynagrodzenie ryczałtowe dla wykonawcy – 529 974,01 zł brutto.

Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej w Sromowcach Wyżnych, będącej ważnym elementem prawidłowego funkcjonowania gospodarki i turystyki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia mieszkańców.

--------------------------------

Przedmiotem inwestycji jest budowa części strefy rekreacyjnej przy ulicy Zamkowej, w formie budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego o bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej wraz z wykonaniem ogrodzenia. W skład boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20 m x 40 m wchodzić będą boiska do następujących gier zespołowych: boisko do piłki ręcznej, boisko do koszykówki, boisko do siatkówki. Wykonawcą jest firma „BELLSPORT” z siedzibą w Bytomiu. Wartość robót budowlanych wynosi – 544 607,72 zł brutto. Termin wykonania inwestycji to listopad 2022 r.

--------------------------------

Zakończono prace dotyczące przebudowy drogi gminnej w Kluszkowcach przy ul. Rozwojowej. Wykonawcą była Firma BEDNARCZYK z Kluszkowiec.

Wartość robót budowlanych wg umowy z Wykonawcą wynosi – 850 501,30 zł brutto.

Termin wykonania inwestycji – do 31.10.2022 r.

Zakres wykonanych prac:

- budowa nowego chodnika dla pieszych przy drodze gminnej wraz z wykonaniem odwodnienia i poszerzenia pasa ruchu od strony projektowanego chodnika prawostronnego,

- wykonanie nowej nawierzchni na całej długości drogi,

- wykonanie zarurowania odcinka rowu,

- regulacja studzienek kanalizacyjnych i deszczowych oraz wymiana uszkodzonych,

- regulacja zjazdów montaż barierek ochronnych i wykonanie oznakowania drogi.

Zrealizowana inwestycja przyczyniła się do poprawy komfortu życia mieszkańców naszej Gminy oraz turystów spędzających u nas swój wolny czas.

--------------------------------

Zakończono prace dotyczące przebudowy drogi gminnej w Maniowach przy ul. Polnej w km: 0+000,00 do km 0+295,50. Wykonawcą była Firma Usługowo Handlowa BUKOWSKI z Maniów. Wartość inwestycji wyniosła 418 236,64 zł brutto. Zakres inwestycji obejmował: rozebranie istniejącej nawierzchni (częściowo bitumicznej, częściowo żwirowej) oraz jezdni o zmiennej szerokości, prace ziemne tj. korytowanie pod wymianę konstrukcji nawierzchni, prace drogowe tj. odtworzenie podbudowy i nawierzchni bitumicznej oraz nawierzchni z prefabrykatów betonowych wraz z krawężnikami i obrzeżami.

--------------------------------

Przebudowa drogi gminnej we wsi Huba

W dniu dzisiejszym, tj. 28 października 2022 r. zakończono i odebrano prace dotyczące przebudowy drogi gminnej we wsi Huba. Wykonawcą była Firma BUKOWSKI z Maniów.

Wartość inwestycji: 593 641,54 zł brutto.

Zadanie zrealizowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Realizacja znacznie wpłynęła na ulepszenie komfortu podróżujących, poprawiła infrastrukturę drogową oraz wizerunek wsi Huba.

--------------------------------

W ramach naboru na wsparcie przeznaczone dla gmin górskich, Gmina Czorsztyn otrzymała dofinansowanie w wysokości 3 647 126,50 zł z przeznaczeniem na przebudowę dróg, chodników, parkingów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Czorsztyn oraz na budowę strefy rekreacyjno-sportowej w miejscowości Czorsztyn w skład której będą wchodzić: boisko wielofunkcyjne, strefa do ćwiczeń, plac zabaw, tor rowerowy typu pumptrack, układ komunikacyjny, urządzenie małej architektury, oświetlenie terenu.

Termin wykonania inwestycji to listopad 2022 r.

--------------------------------

„Budowa strefy rekreacyjno-sportowej w miejscowości Czorsztyn”- podpisanie umowy z wykonawcą

 
„Budowa strefy rekreacyjno-sportowej w miejscowości Czorsztyn”- podpisanie umowy z wykonawcą

Treść

   W dniu 21.06.2022 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Czorsztyn, reprezentowaną przez Wójta Gminy Tadeusza Wacha, a Panem Grzegorzem Leszczyńskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: „BELLSPORT” z siedzibą w Bytomiu na wykonanie zadania pn. „Budowa strefy rekreacyjno-sportowej w miejscowości Czorsztyn”.

   Przedmiotem inwestycji jest budowa części strefy rekreacyjnej przy ulicy Zamkowej, w formie budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego o bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej wraz z wykonaniem ogrodzenia. W skład boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20 m x 40 m wchodzić będą boiska do następujących gier zespołowych: boisko do piłki ręcznej, boisko do koszykówki, boisko do siatkówki.

Wartość robót budowlanych wg umowy z Wykonawcą wynosi – 544 607,72 zł brutto.

Termin wykonania inwestycji – do 31.10.2022 r.

   Realizacja inwestycji przyczyni się do promowania aktywnego stylu życia. Wpłynie również na poprawę bezpieczeństwa poprzez możliwość uprawiania sportu w profesjonalnym, specjalnie do tego przygotowanym miejscu. Ponadto zwiększona dostępność mieszkańców do strefy rekreacyjno-sportowej wpłynie pozytywnie na rozwój i promocję aktywnego spędzania wolnego czasu oraz będzie sprzyjała większej integracji społecznej.

 

----------

Przebudowa drogi gminnej w Kluszkowcach - podpisanie umowy z wykonawcą

 

W dniu 21.06.2022 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Czorsztyn, reprezentowaną przez Wójta Gminy Tadeusza Wacha, a Panią Krystyną Bednarczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Firma BEDNARCZYK z siedzibą w Kluszkowcach na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Rozwojowej na odcinku 610mb w miejscowości Kluszkowce, Gmina Czorsztyn”.

Zakres zadania obejmuje wykonanie przebudowy drogi na odcinku 610 m., obejmującego odcinek drogi w km 0+000- 0+610,00 wciągu ulicy Rozwojowej w miejscowości Kluszkowce.

Zakres prac przewiduje budowę nowego chodnika dla pieszych przy drodze gminnej wraz z wykonaniem odwodnienia i poszerzenia pasa ruchu od strony projektowanego chodnika prawostronnego, wykonanie nowej nawierzchni na całej długości drogi, wykonanie zarurowania odcinka rowu, regulację studzienek kanalizacyjnych i deszczowych, wymianę uszkodzonych, regulację zjazdów, montaż barierek ochronnych i wykonanie oznakowania drogi.

Wartość robót budowlanych wg umowy z Wykonawcą wynosi – 850 501,30 zł brutto.

Termin wykonania inwestycji – do 31.10.2022 r.

Cieszymy się, że w naszej Gminie zostanie wykonana kolejna nowa droga. Poprawi to wizerunek Kluszkowiec, a tym samym naszej Gminy.