spływ
sr1
zan1
1w
bocki
1
4
2
7
Przejdź do stopki

Rewitalizacja

Treść

1. Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Czorsztyn.

2. Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Czorsztyn.

3. Konsultacje - podsumowanie.

4. Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na tereni Gminy Czorsztyn.

5. Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu gminnego programu rewitalizcji dla gminy Czorsztyn na 2017 - 2022.

6. Konsulatcje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czorsztyn na lata 2017 - 2022

7. Zaproszenie na konferencję podsumowującą gminny program rewitalizacji Gminy Czorsztyn.

8. Podsumowanie GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY CZORSZTYN NA LATA 2017-2022

9. Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania komitetu rewitalizacji gminy CzorsztynOgłoszenie w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania komitetu rewitalizacji.

10. Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania komitetu rewitalizacji

11. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czorsztyn na lata 2017 - 2022

12. OGŁOSZENIE W SPRAWIE II KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI NA TERENIE GMINY CZORSZTYN

13. Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu gminnego programu rewitalizcji gminy Czorsztyn na 2017 - 2022

14. Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XXI/186/2017 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30.01.2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Czorsztyn

15.Konsultacje społeczne dotyczące zmiany Uchwały Nr XXII/197/2017 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czorsztyn na lata 2017-2022.

16. Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Czorsztyn w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania komitetu rewitalizacji

17. Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały rady gminy czorsztyn w sprawie zmiany uchwały xxi/186/2017 rady gminy czorsztyn z dnia 30.01.2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie gminy czorsztyn

18. Ogłoszenie o naborze członków do Komitetu Rewitalizacji

19. Raport z konsultacji w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXII/197/2017 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czorsztyn na lata 2017-2022

20. Zarządzenie Nr WG.0050.323.2017 Wójta Gminy Czorsztyn z dnia 11.07.2017 r. w sprawie: powołania członków Komitetu Rewitalizacji Gminy Czorsztyn.

21. UCHWAŁA Nr XXIV/225/2017 RADY GMINY CZORSZTYN z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXII/197/2017 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czorsztyn na lata 2017-2022