spływ
sr1
zan1
1w
bocki
1
4
2
7
Przejdź do stopki

Budowa strefy rekreacyjnej obejmującej budowę rekreacyjnego boiska sportowego wielofunkcyjnego oraz budowę strefy do ćwiczeń na świeżym powietrzu

Treść

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

Operacja pn. „Budowa strefy rekreacyjnej obejmującej budowę rekreacyjnego boiska sportowego wielofunkcyjnego oraz budowę strefy do ćwiczeń na świeżym powietrzu”

mająca na celu rozwój infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej na obszarze LSR poprzez budowę ogólnodostępnej strefy rekreacji w miejscowości Kluszkowce. Cel ten zostanie osiągnięty do dnia złożenia wniosku o płatność

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy  LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: rozwój infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej na obszarze LSR poprzez budowę ogólnodostępnej strefy rekreacji w miejscowości Kluszkowce.

Operacja realizowana jest w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczności wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”.


Strefa rekreacji w Kluszkowcach już gotowa!

 

Mieszkańcy Kluszkowiec już mogą korzystać z nowo powstałej strefy rekreacji.

Wykonano zadanie „Budowa strefy rekreacyjnej obejmującej budowę rekreacyjnego boiska sportowego wielofunkcyjnego oraz budowę strefy do ćwiczeń na świeżym powietrzu” ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 11 lipca 2018 r. dokonano odbioru wykonanego obiektu.Całość zadania została wykonana przez Firmę PPHU CHEC, z siedzibą w Rudzie Śląskiej za
kwotę 289 260,28 zł.

Celem operacji był rozwój infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej na obszarze LSR poprzez budowę ogólnodostępnej strefy rekreacji w miejscowości Kluszkowce.

W ramach w/w projektu powstało ogólnodostępne boisko sportowe wielofunkcyjne. Boisko to ma służyć lokalnej społeczności oraz przyjeżdżającym do gminy turystom. Dodatkowo może być ono wykorzystywane do organizacji festynów, pikników rodzinnych oraz koncertów. W ramach prac wykonano 800 m2 podbudowy z kruszywa łamanego, na której położono bezspoinową nieprefabrykowaną nawierzchnię poliuretanowa.

Wymiary boiska wynoszą: 20 m x 40 m, a w skład tego boiska wchodzą:

- boisko do piłki ręcznej oraz do piłki nożnej o wymiarach: 20 m x 40 m,

- boisko do siatkówki o wymiarach: 9 m x 18 m,

- boisko do koszykówki o wymiarach: 15 m x 20 m,

- kort do tenisa o wymiarach 23,77 m x 19,97 m.

Poszczególne boiska w pełni wyposażone zostały w bramki do piłki nożnej, metalowy stojak do koszykówki oraz stojaki do siatkówki i tenisa. Nawierzchnia rekreacyjna boiska sportowego wykonana została z bezspoinowej nieprefabrykowanej nawierzchni poliuretanowej o grubości 13 mm. Dodatkowo w ramach inwestycji wykonano publiczną strefę do ćwiczeń na wolnym powietrzu poprzez montaż czterech urządzeń do ćwiczeń siłowych takich jak: wyciąg górny i krzesełko do wyciskania na pylonie, biegacz i orbitrek, surfer i twister na pylonie, prasa nożna i wioślarz na pylonie. W ramach powyższego zadania wykonano ogrodzenie terenu boiska w formie piłkochwytu z siatki polietylenowej o gr. 3 mm i wysokości 6 m na słupkach stalowych malowanych proszkowo.

Miejsce to ma służyć do wspólnych spotkań, gdzie wesoło i zdrowo można spędzić wolny czas w grupie rodziny i przyjaciół, dlatego wszystkich mieszkańców jak i gości zachęcamy do korzystania z nowopowstałej strefy rekreacji.


Gmina Czorsztyn otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania pt. „Budowa strefy rekreacyjnej obejmującej budowę rekreacyjnego boiska sportowego wielofunkcyjnego oraz budowę strefy do ćwiczeń na świeżym powietrzu”. Umowa z Województwem Małopolskim została podpisana 17 grudnia 2017 r. , kwota dofinansowania wynosi 127 260,00 zł.

W ramach w/w projektu Gmina Czorsztyn planuje budowę strefy rekreacyjnej w zakresie, której powstanie ogólnie dostępne boisko sportowe wielofunkcyjne. Boisko to będzie służyć lokalnej społeczności oraz przyjeżdżającym do gminy turystom. Dodatkowo będzie ono wykorzystywane do organizacji festynów, pikników rodzinnych oraz koncertów. Miejsce to posłuży do wspólnych spotkań, gdzie wesoło i zdrowo można będzie spędzić wolny czas w grupie rodziny, przyjaciół. W ramach prac  zostanie wykonane 800 m2 podbudowy z kruszywa łamanego, na której zostanie położona bezspoinowa nieprefabrykowana nawierzchnia poliuretanowa (800m2). Wymiary boiska będą wynosić: 20,0 m x 40,0 m, a w skład tego boiska będą wchodzić boiska do następujących gier zespołowych: - boisko do piłki ręcznej oraz do piłki nożnej  o wymiarach: 20 m x 40 m, - boisko do siatkówki o wymiarach: 9 m x 18 m, - boisko do koszykówki o wymiarach : 15 m x 20 m, - kort do tenisa o wymiarach 23,77 m x 19,97 m. Poszczególne boiska zostaną w pełni wyposażone, czyli zostaną zamontowane braki do piłki nożnej, zostanie zamontowany metalowy stojak do koszykówki oraz stojaki do siatkówki i tenisa. Nawierzchnia rekreacyjnego boiska sportowego będzie wykonania z bezspoinowej nie prefabrykowanej nawierzchni poliuretanowej o grubości 13 mm. Dodatkowo w ramach inwestycji zaprojektowano publiczną strefę do ćwiczeń na wolnym powietrzu poprzez montaż czterech urządzeń do ćwiczeń siłowych takich jak: wyciąg górny i krzesełko do wyciskania na pylonie, biegacz i orbitrek, surfer i twister na pylonie, prasa nożna i wioślarz na pylonie. Pod urządzenia do siłowni zewnętrznej przewidziano pozostawienie gruntu istniejącego, czyli nawierzchni trawiastej. W ramach powyższego zadania planuje się także wykonanie ogrodzenia terenu boiska w formie piłkochwytu z siatki polietylenowej o gr. 3 mm o wysokości 6 m na słupkach stalowych malowanych proszkowo o wymiarach 80 x 80 mm.

W dniu 23.02.2018 r. Gmina Czorsztyn podpisała umowę z wykonawcą, czyli z firmą PPHU CHEC, z siedzibą w Rudzie Śląskiej na kwotę 289 260,28 zł.

Termin zakończenia prac został ustalony na dzień 30.06.2018 r.