spływ
sr1
zan1
1w
bocki
1
4
2
7
Przejdź do stopki

Budowa amfiteatru w miejscowości Maniowy wraz z infrastrukturą drogową

Treść

Ulica Gorczańska w Maniowach, na odcinku prowadzącym do Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Maniowach, została wyremontowana i zyskała nową nawierzchnię.

Prace zostały wykonane w ramach zadania pn. „Budowa amfiteatru w miejscowości Maniowy wraz z infrastrukturą drogową”. Środki finansowe na realizację zadania zostały pozyskane z programu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych.

Całkowita wartość tej inwestycji wraz z budową amfiteatru to kwota 3 877 836,37 zł, przy czym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych wynosi 3 490 052,73 zł. Gmina Czorsztyn przeznaczy na tę inwestycję zaledwie 10 procent środków własnych.


Na ulicy Gorczańskiej w Maniowach, na odcinku prowadzącym do Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Maniowach, zostały wykonane prace remontowe polegające na frezowaniu nawierzchni. Kolejnym etapem prac będzie położenie warstw masy asfaltowej oraz warstwy ścieralnej.

Prace są wykonywane w ramach zadania pn. "Budowa amfiteatru w miejscowości Maniowy wraz z infrastrukturą drogową". Środki finansowe na realizację zadania zostały pozyskane z programu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych.

Całkowita wartość tej inwestycji wraz z budową amfiteatru to kwota 3 877 836,37 zł, przy czym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych wynosi 3 490 052,73 zł. Gmina Czorsztyn przeznaczy na tę inwestycję zaledwie 10 procent środków własnych.


Budowa nowego amfiteatru w Maniowach rozpocznie się już wkrótce. Obecny obiekt jest mocno wyeksploatowany i nie spełnia w bezpieczny sposób swojej roli. Nowo powstały budynek został zaprojektowany tak, aby można było organizować w nim różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, sportowe, koncerty i eventy. Bliskie sąsiedztwo stadionu sportowego pozwoli na lepsze wykorzystanie całej istniejącej infrastruktury.

Zakres prac obejmie nie tylko wybudowanie nowego amfiteatru, ale roboty instalacyjne takie jak: przełożenie sieci wodociągowej, przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej, budowę kanalizacji deszczowej i instalacje elektryczne. Zanim rozpoczną się właściwe prace budowlane wcześniej zostaną wykonane roboty rozbiórkowe, roboty ziemne i żelbetowe. Oprócz tego powstanie widownia od strony zachodniej a także 10 miejsc parkingowych utwardzonych kostką brukową, bezpośrednio przy amfiteatrze. Zagospodarowany zostanie teren od strony ul. Gorczańskiej, na której wykonane będą odwodnienia oraz położony zostanie nowy asfalt.

W ramach tej inwestycji powstał już chodnik na ul. Gorczańskiej, prowadzący w stronę Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Maniowach oraz parking koło poczty.

Całkowita wartość tej inwestycji to kwota 3 877 836,37 zł, przy czym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych wynosi 3 490 052,73 zł. Gmina Czorsztyn przeznaczy na tę inwestycję zaledwie 10 procent środków własnych.

Nowy projekt amfiteatru mocno nawiązuje do góralskiego stylu w budownictwie, chociażby poprzez wykonanie okładzin z naturalnego kamienia na dolnej części budynku, czy wykonanie drewnianych balustrad ze zdobieniami góralskim ornamentem.

Nowy budynek amfiteatru to jednokondygnacyjna zwarta bryła w kształcie prostokąta z dwuspadowym dachem o wymiarach 8,55x31,29x32,68 m.

Amfiteatr ma być gotowy w listopadzie 2024 roku, a prace budowlane wykonuje Przedsiębiorstwo Kamieniarskie „Wolski” Kazimierz Wolski z Kluszkowiec.

Nowy amfiteatr z pewnością stanie się wizytówką Maniów, a możliwość organizacji wydarzeń kulturalnych wpłynie na zacieśnienie relacji społecznych i integrację mieszkańców Gminy.

Zdjęcia