spływ
jezioro
Czorsztyn
Czorsztyn
zachód
zima
stare maniowy
gmina czorsztyn
Przejdź do stopki

Obowiązki właścicieli zwierząt

Treść

Za problem bezdomności zwierząt odpowiada przede wszystkim człowiek. On niestety swą niefrasobliwością doprowadza do psich i kocich dramatów. Ale i człowiek może problem rozwiązać.
Jak? Wystarczą proste kroki:
Po pierwsze – dbanie o własne zwierzęta, za które ponosimy przecież całkowitą odpowiedzialność - dbanie o to aby nie uciekały z posesji i o to aby nie zagubiły się na spacerze.  
Po drugie – czipowanie zwierząt, które w prosty sposób pozwala na ustalenie właściciela zwierzęcia i szybki powrót czworonoga do domu w przypadku zagubienia,
Po trzecie – zmniejszanie nadpopulacji zwierząt, poprzez ich sterylizację i kastrację, co zapobiega ich niekontrolowanemu i często niepotrzebnemu rozrodowi.

Rada Gminy Czorsztyn realizując obowiązek gminy polegający na zapobieganiu problemowi bezdomności zwierząt,  wprowadziła "Uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Czorsztyn”.
W programie, zachęcamy właścicieli zwierząt zamieszkujących na terenie gminy Czorsztyn do:
1.  ograniczania populacji bezdomnych zwierząt poprzez dofinansowanie do sterylizacji i kastracji zwierząt
domowych, w szczególności psów i kotów,
2) zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Czorsztyn,
3) sprawowania opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie,
4) poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
5) odławiania bezdomnych zwierząt,
6) zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
7) edukacji mieszkańców w zakresie opieki nad zwierzętami.

Przypominamy, że ogłoszenia o pieskach poszukujących opiekunów ukazują się w zakładce „Adopcja psa - pies czeka na człowieka” oraz w zakładce "Bezpańskie psy".