spływ
sr1
zan1
1w
bocki
1
4
2
7
Przejdź do stopki

Obowiązki właścicieli zwierząt

Treść

Za problem bezdomności zwierząt odpowiada przede wszystkim człowiek. On niestety swą niefrasobliwością doprowadza do psich i kocich dramatów. Ale i człowiek może problem rozwiązać.
Jak? Wystarczą proste kroki:
Po pierwsze – dbanie o własne zwierzęta, za które ponosimy przecież całkowitą odpowiedzialność - dbanie o to aby nie uciekały z posesji i o to aby nie zagubiły się na spacerze.  
Po drugie – czipowanie zwierząt, które w prosty sposób pozwala na ustalenie właściciela zwierzęcia i szybki powrót czworonoga do domu w przypadku zagubienia,
Po trzecie – zmniejszanie nadpopulacji zwierząt, poprzez ich sterylizację i kastrację, co zapobiega ich niekontrolowanemu i często niepotrzebnemu rozrodowi.

Rada Gminy Czorsztyn realizując obowiązek gminy polegający na zapobieganiu problemowi bezdomności zwierząt,  wprowadziła "Uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Czorsztyn”.
W programie, zachęcamy właścicieli zwierząt zamieszkujących na terenie gminy Czorsztyn do:
1.  ograniczania populacji bezdomnych zwierząt poprzez dofinansowanie do sterylizacji i kastracji zwierząt
domowych, w szczególności psów i kotów,
2) zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Czorsztyn,
3) sprawowania opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie,
4) poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
5) odławiania bezdomnych zwierząt,
6) zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
7) edukacji mieszkańców w zakresie opieki nad zwierzętami.

Przypominamy, że ogłoszenia o pieskach poszukujących opiekunów ukazują się w zakładce „Adopcja psa - pies czeka na człowieka” oraz w zakładce "Bezpańskie psy".