spływ
sr1
zan1
1w
bocki
1
4
2
7
Przejdź do stopki

Ludność

Treść

W sołectwach gminy – Czorsztyn, Huba, Kluszkowce, Maniowy, Mizerna, Sromowce Niżne, Sromowce Wyżne, zamieszkuje prawie osiem tysięcy mieszkańców. Poniżej przedstawiamy informację o ilości mieszkańców stale zameldowanych na terenie poszczególnych miejscowości.


Statystyka stałych mieszkańców wg wieku i płci, na dzień 31.12.2019 r.

Mężczyźni(M)

Kobiety(K)

Wiek

Liczba

Wiek

Liczba

0-2

135

0-2

118

3

40

3

58

4-5

97

4-5

89

6

38

6

54

7

53

7

54

8-12

239

8-12

241

13-15

124

13-15

134

16-17

82

16-17

99

18

47

18

48

19-20

102

19-20

78

21-40

1129

21-40

1199

41-60

997

41-60

984

61-64

208

61-64

187

65-70

157

65-70

180

71-81

176

71-81

239

>81

89

>81

178

SUMA(M)

3713

SUMA(K)

3932

RAZEM M+K

7645Statystyka stałych mieszkańców wg miejscowości i płci, na dzień 31.12.2019 r.

Miejscowość

Mężczyźni (m)

|kobiety(k)

liczba

Liczba

CZORSZTYN

209

192

401

HUBA

62

64

126

KLUSZKOWCE

937

960

1897

MANIOWY

1069

1163

2232

MIZERNA

278

329

607

SROWMOWCE NIZNE

517

554

1071

SROWMOWCE WYZNE

641

670

1311

SUMA (M,K)

3713

3932

RAZEM

7645