sr1
zan1
ug
1w
widok
wedkarze
jesien
sc
r1
Przejdź do stopki

Przebudowa drogi gminnej 360559K ul. Nadwodnia w km od 00+000 do km 00+399,5 w miejscowości Sromowce Niżne.

Treść

Podpisano umowę na przebudowę ul. Nadwodniej w miejscowości Sromowce Niżne

24 października br. została podpisana umowa pomiędzy Łukaszem Kmitą, Wojewodą Małopolskim, a Gminą Czorsztyn, reprezentowaną przez Tadeusza Wacha, Wójta Gminy na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej 360559K ul. Nadwodnia w km od 00+000 do km 00+399,5 w miejscowości Sromowce Niżne.

Zadanie zostało dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 80% kosztów. Gmina Czorsztyn przeznaczy na inwestycję zaledwie 20% własnych środków.

Natomiast 25 października br. w Urzędzie Gminy Czorsztyn została zawarta umowa z wykonawcą robót Firmą Usługowo-Handlową „Bukowski” – Janem Bukowskim. Zakres prac obejmuje przebudowę drogi wewnętrznej – ulicy Nadwodniej na ciąg pieszo-rowerowy i związaną z tym modyfikację istniejącego oznakowania drogi wewnętrznej oraz jej wlotu do drogi powiatowej nr 1638K.

Projektowana długość ciągu to 400 m. Istniejący stan zagospodarowania terenu zmieni się w zakresie poszerzenia istniejącej drogi wewnętrznej, zmiany jej przeznaczenia na ciąg pieszo-rowerowy, a także ustalenie jej parametrów geometrycznych oraz korektę położenia połączenia z drogą powiatową 1638K.

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 951 383,51 zł brutto – jest to całkowita wartość inwestycji.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 761 106,00 zł, wkład własny Gminy Czorsztyn: 190 277,51 zł.

Całość inwestycji, której celem jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, ma gotowa w połowie grudnia br.

https://czorsztyn.pl/pl/378/1891/podpisano-umowe-na-przebudowe-ul-nadwodniej-w-miejscowosci-sromowce-nizne.html


Rozpoczął się remont ulicy Nadwodniej w Sromowcach Niżnych

Firma Handlowo-Usługowa „Bukowski” – Jan Bukowski z Maniów rozpoczęła remont ulicy Nadwodniej w Sromowcach Niżnych.

Zakres prac dotyczy przebudowy drogi wewnętrznej – ulicy Nadwodniej na ciąg pieszo-rowerowy i związaną z tym modyfikację istniejącego oznakowania drogi wewnętrznej oraz jej wlotu do drogi powiatowej nr 1638K.

Prace prowadzone są na odcinku 400 m. Istniejący stan zagospodarowania terenu zmieni się w zakresie poszerzenia istniejącej drogi wewnętrznej, zmiany jej przeznaczenia na ciąg pieszo-rowerowy, a także ustalenie jej parametrów geometrycznych oraz korektę położenia połączenia z drogą powiatową 1638K.

Szerokość wyjściowa jezdni projektowanego ciągu to 5,0 m wraz z obustronnymi opaskami kruszywowymi o szerokości zależnej od miejsca dostępnego na działkach. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą dzięki spadkom poprzecznym i podłużnym do przepuszczalnych opasek z kruszywa i dalej rozsączane w gruncie.

Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to prawie 80% całej inwestycji i wynosi 761 106,00 zł, wkład własny Gminy Czorsztyn: 190 277,51 zł.

Zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej 360559K ul. Nadwodnia w km od 00+000 do km 00+399,5 w miejscowości Sromowce Niżne dofinansowano z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

Całość inwestycji, której celem jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, ma gotowa w połowie grudnia br.

https://czorsztyn.pl/pl/378/1914/rozpoczal-sie-remont-ulicy-nadwodniej-w-sromowcach-niznych.html


Ulica Nadwodnia w Sromowcach Niżncyh została zmodernizowana

Zakończył się remont ulicy Nadwodniej w Sromowcach Niżnych.

Prace modernizacyjne prowadzone były na odcinku 400 m. Istniejący stan zagospodarowania terenu zmienił się w zakresie poszerzenia istniejącej drogi i jej przeznaczenia na ciąg pieszo-rowerowy, a także ustalenia jej parametrów geometrycznych oraz korektę położenia połączenia z drogą powiatową 1638K.

Szerokość wyjściowa jezdni projektowanego ciągu wynosi 5,0 m wraz z obustronnymi opaskami kruszywowymi o szerokości zależnej od miejsca dostępnego na działkach. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane są dzięki spadkom poprzecznym i podłużnym do przepuszczalnych opasek z kruszywa i dalej rozsączane w gruncie.

Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to prawie 80% całej inwestycji i wyniosła 761 106,00 zł, środki własne Gminy Czorsztyn: 190 277,51 zł.

Zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej 360559K ul. Nadwodnia w km od 00+000 do km 00+399,5 w miejscowości Sromowce Niżne dofinansowano z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

Prace remontowe wykonała Firma Handlowo-Usługowa „Bukowski” – Jan Bukowski z Maniów.

Celem inwestycji była poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu.

https://czorsztyn.pl/pl/378/2131/ulica-nadwodnia-w-sromowcach-niznych-zostala-zmodernizowana.html