spływ
sr1
zan1
1w
bocki
1
4
2
7
Przejdź do stopki

Referat Finansowy

Treść

Barbara Bednarczyk – kasa, punkt potwierdzający Profil Zaufany

parter pok. 1
tel. bezpośredni 18 52 182 30
tel. 18 27 500 70 wew. 130
e-mail: kasa@ug.czorsztyn.pl, halasportowa@czorsztyn.pl

 

Zakres załatwianych spraw:

 • przyjmowanie wpłat gotówkowych

 • potwierdzanie Profilu Zaufanego

 • administrowanie halą sportową

Waldemar Firek – ubezpieczenia społeczne, płace

parter pok. 13
tel. bezpośredni 18 52 182 13
tel. 18 27 500 70 wew.113
e-mail: wfirek@ug.czorsztyn.pl

Zakres załatwianych spraw:

 • płace pracowników urzędu gminy

 • płatnik

 • wystawianie faktur VAT

 • deklaracje DRA

 • PIT-y

 • środki trwałe

 • umowy zlecenia

Lucyna Bednarczyk – księgowość

parter pok. 13

tel. bezpośredni 18 52 182 13
tel. 18 27 500 70 wew.113
e-mail: ksiegowosc@ug.czorsztyn.pl

Zakres załatwianych spraw:

 • rachunkowość budżetowa

Anna Polek – księgowość

parter pok. 11
tel. bezpośredni 18 52 182 11
tel. 18 27 500 70 wew.111
e-mail: anna.p@ug.czorsztyn.pl

Zakres załatwianych spraw:

 • rachunkowość budżetowa oświaty

Olga Krążek – starszy specjalista do spraw płacowych

parter pok. 11

tel. bezpośredni 18 52 182 11
tel. 18 27 500 70 wew. 111
e-mail: olga.k@ug.czorsztyn.pl

Zakres załatwianych spraw:

 • płace pracowników oświaty

 • rozliczenia z ZUS dot. oświaty

 • rozliczenia z US dot. oświaty

Mateusz Firek – podatki

parter pok. 14a
tel. bezpośredni 18 52 182 14
tel. 18 27 500 70 wew. 114
e-mail: mateuszf@ug.czorsztyn.pl

Zakres załatwianych spraw:

 • naliczanie podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego

 • wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym i ubezpieczeniach rolniczych

Kamila Worwa - Ciapała – księgowość

parter pok.14a
tel. bezpośredni 18 52 182 35
tel. 18 27 500 70 wew.135
e-mail: kamilaw@ug.czorsztyn.pl

Zakres załatwianych spraw:

 • naliczanie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego osób prawnych

 • naliczanie podatku od środków transportowych od osób fizycznych oraz osób prawnych

 • wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach

 • egzekucja należności pieniężnych w podatkach ulgi, umorzenia i odroczenia podatków