spływ
sr1
zan1
1w
bocki
1
4
2
7
Przejdź do stopki

Przebudowa drogi gminnej 360598K ul. Sienkiewicza w km od 0+098,60 do km 0+397,50 w miejscowości Maniowy, Gmina Czorsztyn

Treść

Gmina Czorsztyn otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 360598K ul.
Sienkiewicza w km od 0+098,60 do km 0+397,50 w miejscowości Maniowy, Gmina
Czorsztyn”.


Wykonawca inwestycji: Podhalańskie Drogi sp. z o.o., ul. Składowa 12c, 34-400 Nowy Targ


Koszty całkowite inwestycji: 581 813,21 zł


Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 349 087,00 zł


Podpisanie umowy z wykonawcą: 17.06.2021 r.


Termin zakończenia inwestycji: 26.11.2021 r.


Realizacja zadania obejmuje wykonanie: robót rozbiórkowych i przygotowawczych,
wykonanie kanalizacji deszczowej, przebudowę jezdni, zatok postojowych oraz poboczy,
przebudowę chodników, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, przebudowę
zjazdów, wykonanie kanału technologicznego.


Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej, będącej ważnym elementem
prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy
poziomu życia mieszkańców Gminy Czorsztyn.