sr1
zan1
ug
1w
widok
wedkarze
jesien
sc
r1
Przejdź do stopki

Raz, dwa, trzy - do przedszkola przyjdź i Ty

Treść

PROJEKT ZAKOŃCZONY


W dniu 31.12.2011 Gmina Czorsztyn zakończyła realizację projektu Raz, Dwa, Trzy – do Przedszkola przyjdź i Ty -współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach projektu na terenie Gminy Czorsztyn utworzono 3 bezpłatne Punkty Przedszkolne w Sromowcach Niżnych (8 godzin) w Maniowach (5 godzin) oraz w Sromowcach Wyżnych - 5 godzinny

Wartość całkowita projektu: 922 220,92

Wartość Dofinansowania: 783 887,78

Watość wkładu własnego: 138 333,14

Osiągnięto nastepujące wskaźniki produktu:

  • Liczba osrodków wychowania przedszkolnego, które otrzymały wsparcie w ramach projektu -3
  • Liczba dzieci w wieku 3-5 lat, które uczestniczyły w różnych formach edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich - 155

Maniowy 02.08.2009r

PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

W dniu 01.08.2009 Gmina Czorsztyn rozpoczęła realizację projektu Raz, Dwa, Trzy – do Przedszkola przyjdź i Ty -współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach projektu na terenie Gminy Czorsztyn utworzono 3 bezpłatne Punkty Przedszkolne w Sromowcach Niżnych (8 godzin) w Maniowach (5 godzin) oraz w Sromowcach Wyżnych (3 godziny). W ramach projektu objętych wsparciem zostało 69 dzieci z Gminy Czorsztyn. Wartość całego projektu to 940 100,00 zł. z czego wartość otrzymanego dofinansowania wynosi 799 085,00 zł. a wkład własny 141 015,00. Pozyskane środki pozwoliły m.in. na odpowiednie adaptację pomieszczeń na potrzeby punktów przedszkolnych ( sale, łazienki) oraz pełne wyposażenie sal (stoliki, krzesełka, mebelki , leżaki) - 80 000,00 zł. Na zakup zabawek oraz pomocy dydaktycznych tylko w tym roku przeznaczono 34 000,00 zł. Pozostałe środki pokrywają w całości pensje dla nauczycieli oraz ich pomocy, koszty wyżywienia dzieci w punkcie przedszkolnym w Sromowcach Niżnych oraz koszty związane z zarządzaniem oraz promocją projektu. Realizacja projektu potrwa do 31.12.2011 r.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Koordynatorami Terenowymi (Dyrektorzy Szkół w Sromowcach Wyżnych, Sromowcach Niżnych oraz Maniowach) lub z Koordynatorem Głównym Projektu (Urząd Gminy Czorsztyn tel. 018 27 500070 wew. 119 Pokój 19).

ASZ


Maniowy 22.02.2010

W związku z powstałymi w trakcie realizacji projektu pt " Raz, Dwa Trzy do Przedszkola przyjdź i TY" oszczednościami, z dniem 1 marca 2010 roku został wydłużony czas otwarcia punktu przedszkolnego w Srmowcach Wyżnych z 3 do 4 godzin. Dodatkowo w punkcie przedszkolnym w Maniowach utworzony został dodatkowy 3 godzinny odział popołudniowy dla 25 dzieci czynny od godziny 13 do 16. W zwiazku z otwarciem nowego punktu przedszkolnego w Maniowach wszystkie zainteresowane osoby proszone są o zapisywanie dzieci do dnia 28 lutego w Punkcie Przedszkolnym działającym w Szkole podstawowej w Maniowach

ASZ


Maniowy 09.03.2010

Wszystkich zainteresowanych naborem na kolejny rok szkolny 2010/2011 prosimy o kontakt z Koordynatorami Terenowymi (Dyrektorzy Szkół w Sromowcach Wyżnych, Sromowcach Niżnych oraz Maniowach) lub z Koordynatorem Głównym Projektu (Urząd Gminy Czorsztyn tel. 018 27 500070 wew. 119 Pokój 19).

ASZ

O projekcie w Biuletynie Informacyjnym Gminy Czorsztyn, nr 21 listopad/grudzień 2009 r.


Maniowy 21.06.2010

Dnia 01.06.2010 roku złożony przez Gminę Czorsztyn wniosek o płatność nr POKL.09.01.01-12-064/09-03 w ramach projektu Raz, Dwa, Trzy – do Przedszkola przyjdź i Ty w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej POKL został rozpatrzony przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia -Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie . Wszystkie wydatki w kwocie 73 850,42 uznane zostały za kwalifikowalne.

ASZ


Maniowy 15.07.2010.

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
„Raz Dwa Trzy do Przedszkola przyjdź i Ty”- współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego poddziałanie 9.1.1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Wójt Gminy Czorsztyn informuje, że rozpoczęła się rekrutacja dzieci w wieku 3-5 lat na rok szkolny 2010/2011 do punktów przedszkolnych w Maniowach, Sromowcach Wyżnych oraz Sromowcach Niżnych.

Projekt przewiduje otwarcie punktów przedszkolnych w miejscowościach:

  • Maniowy -20 dzieci (oddział 5-godzinny) oraz 25 dzieci (odział popołudniowy 3 godzinny (do 31.12.2010)
  • Sromowce Wyżne -20 dzieci ( oddział 4 godzinny)
  • Sromowce Niżne – 25 dzieci (oddział 8-godzinny

Kryteria wyboru uczestników projektu oraz warunki ich uczestnictwa w projekcie

Projekt skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym 3-5 lat o ograniczonych szansach na edukację przedszkolną zamieszkałych na terenie gminy Czorsztyn a rekrutacja dzieci będzie się odbywać się będzie zgodnie z zatwierdzonym regulaminem rekrutacji

REKRUTACJE DO PROJEKTU PROWADZĄ KOORDYNATORZY TERENOWI (DYREKTORZY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W SROMOWCACH WYŻNYCH, SROMOWCACH NIŻNYCH ORAZ MANIOWACH)

INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI PROJEKTU UZYSKAĆ MOŻNA RÓWNIEŻ W URZĘDZIE GMINY CZORSZTYN Z/S W MANIOWACH (pokój 19)

ASZ


Maniowy 12.10.2010r.

Dzięki realizowanemu przez Gminę Czorsztyn projektowi „ Raz, Dwa, Trzy do Przedszkola Przyjdź i Ty „ dzieciaki z Punktów Przedszkolnych w Sromowcach Niżnych, Sromowcach Wyżnych oraz Maniów wraz z opiekunami oraz rodzicami ( w sumie 100 osób) w dniu 23 września pojechały na wycieczkę do Rabki – Zdroju. Dzieci bawiły się w Rabczańskim parku rozrywki „ RABKOLAND” a korzystały z takich atrakcji jak: Rura Park, Safari Train, Auto Bugi i Księga Dżungli, a następnie obejrzały przedstawienie w Teatrze Lalek Rabcio pt. „Kiedy króla bolał ząb”. Podróż w obie strony minęła szczęśliwie, a przedszkolaki wróciły do domu bardzo zadowolone .Realizacja projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Gminy Czorsztyn sprawiła , że wyjazd dla „małych podróżników” był on całkowicie bezpłatny.

ASZ

 

Dzięki realizowanemu przez Gminę Czorsztyn projektowi „ Raz, Dwa, Trzy do Przedszkola Przyjdź i Ty „ dzieciaki z Punktów Przedszkolnych w Sromowcach Niżnych, Sromowcach Wyżnych oraz Maniów w czwartek 9 czerwca 2011 roku dzieci wraz ze swoimi paniami i rodzicami wyruszyły na niecodzienną wycieczkę do Dinozatorlandii w Zatorze oraz do krakowskiego ZOO. Pierwszym etapem naszej podróży był największy w Polsce Park Ruchomych Dinozaurów w miejscowości Zator. Największą atrakcją dla naszych najmłodszych był spacer ścieżką edukacyjną w starym lesie, w którym znajdują się nie tylko "ożywione” prehistoryczne gady, ale również piękne kilkusetletnie okazy drzew. Dzieci mogły podziwiać największego na świecie ruchomego T-Rexa! Spacer pozwolił nam przenieść się w czasie o setki milionów lat. Mogliśmy wsłuchać się w przerażające odgłosy dinozaurów. Kolejnym etapem wycieczki był Ogród Zoologiczny w Krakowie. Zwiedzając go nasze przedszkolaki zapoznały się z wieloma gatunkami zwierząt pochodzących z różnych stref klimatycznych świata. Jakże śmiesznie było w małpiarni, ciekawie w akwariach i przerażająco w terrarium. Po posiłku i dokonaniu pamiątkowych zakupów wyruszyliśmy w drogę powrotną. Zmęczeni, ale pełni wrażeń i przeżyć wróciliśmy do Sromowiec. Realizacja projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Gminy Czorsztyn sprawiła , że wyjazd dla „małych podróżników” był on całkowicie bezpłatny.

ASZ