spływ
sr1
zan1
1w
bocki
1
4
2
7
Przejdź do stopki

Planowanie przestrzenne

Treść

Drodzy Państwo,
aby wyszukać informacje związane z planem miejscowym dla wskazanego obszaru/działki ewidencyjnej wystarczy kliknąć poniżej:

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czorsztyn:

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czorsztyn