sr1
zan1
ug
1w
widok
wedkarze
jesien
sc
r1
Przejdź do stopki

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Mizerna

Treść

W sołectwie Mizerna realizowana jest obecnie największa inwestycja na terenie Gminy Czorsztyn. Celem inwestycji była poprawa dostępności do wody pitnej na terenie Mizernej, Kluszkowiec i Czorsztyna. Ze względu na ukształtowanie terenu i duże zapotrzebowanie na dobrej jakości wodę pitną, Gmina Czorsztyn podjęła się inwestycji, której wartość wynosi ok. 7 000 000 zł. Gmina Czorsztyn pozyskała na inwestycję środki finansowe w wysokości 6 437 818 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych. Pozostałe fundusze w wysokości zaledwie 5% pochodziły z budżetu Gminy Czorsztyn.

Cała inwestycja była dużym wyzwaniem technologicznym, prace prowadzone były wieloetapowo i wymagały wybudowania nowej infrastruktury.

Powstały dwa zbiorniki wody czystej ZCZ1 i ZCZ2 o pojemności V=2x500 m3 oraz odstojnik wód popłucznych o pojemności V= 20 m3. Wykonano z betonu zbiornik pośredni wody surowej o pojemności V=36 m3 z wraz z komorą mętnościomierzenia i technologiczną komorą oczyszczania wody (stacja filtrów).

Prace obejmowały również: przebudowę istniejącego ujęcia wody na potoku Mizerzanka, przebudowę jazu powyżej ujęcia wody, zagospodarowanie terenu wokół oraz wykonanie monitoringu wody i wizyjnego otoczenia terenu wokół stacji.

Obecnie wykonawca czyni starania mające na celu uzyskanie niezbędnych pozwoleń na użytkowanie obiektu.


W sołectwie Mizerna realizowana jest obecnie największa inwestycja na terenie Gminy Czorsztyn – Budowa Stacji Uzdatniania Wody.

Zakończyła się budowa dwóch zbiorników wody czystej ZCZ1 i ZCZ2 o pojemności V=2x500 m3 oraz budowa odstojnika wód popłucznych o pojemności V= 20 m3. Wykonano z betonu zbiornik pośredni wody surowej o pojemności V=36 m3 z wraz z komorą mętnościomierzenia. Obecnie trwają prace izolacyjne obiektów i zabezpieczenie terenu.

Środki finansowe w wysokości 6 437 818 zł Gmina Czorsztyn pozyskała Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Pozostałe fundusze w wysokości zaledwie 5 % inwestycji to środki własne Gminy.

Prace prowadzone przy tej inwestycji wymagają wybudowania nowej infrastruktury i są prowadzone wieloetapowo.

Przypominamy, że cała inwestycja ma być gotowa w drugim kwartale przyszłego roku.


W sołectwie Mizerna realizowana jest obecnie największa inwestycja na terenie Gminy Czorsztyn – Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Mizernej.

Powoli dobiega pierwszy etap prac tej inwestycji. Zakończyła się budowa dwóch zbiorników wody czystej ZCZ1 i ZCZ2 o pojemności V=2x500 m3 oraz budowa odstojnika wód popłucznych o pojemności V= 20 m3. Rozpoczęła się budowa zbiornika pośredniego wody surowej o pojemności V=36 m3 z komorą mętnościomierzenia. Kolejne zaplanowane prace to budowa jazu powyżej ujęcia wody oraz ujęcia wody na dnie potoku Mizerzanka wraz urządzeniami do okresowego oczyszczania ujęcia wody.

Środki finansowe w wysokości 6 437 818 zł Gmina Czorsztyn pozyskała Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Pozostałe fundusze w wysokości zaledwie 5 % inwestycji to środki własne Gminy.

Prace prowadzone przy tej inwestycji wymagają wybudowania nowej infrastruktury i są prowadzone wieloetapowo.

Wszystkie prace wykonywane są zgodnie z harmonogramem, całość inwestycji ma być gotowa w drugim kwartale przyszłego roku.


4 kwietnia 2024 r. w Mizernej została oddana do użytku Stacja Uzdatniania Wody.

Nowoczesny obiekt powstał dzięki środkom pozyskanym z  Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych w wysokości 6 437 818 zł. Pozostałe fundusze w wysokości zaledwie 5% pochodziły z budżetu Gminy Czorsztyn.

Cała inwestycja była dużym wyzwaniem technologicznym, prace prowadzone były wieloetapowo i wymagały wybudowania nowej infrastruktury.

Powstały dwa zbiorniki wody czystej ZCZ1 i ZCZ2 o pojemności V=2x500 m3 oraz odstojnik wód popłucznych o pojemności V= 20 m3. Wykonano z betonu zbiornik pośredni wody surowej o pojemności V=36 m3 z wraz z komorą mętnościomierzenia i technologiczną komorą oczyszczania wody (wyposażono w stację filtrów dokładnego oczyszczania).

Prace obejmowały również: przebudowę istniejącego ujęcia wody na potoku Mizerzanka, przebudowę jazu powyżej ujęcia wody, zagospodarowanie terenu wokół oraz wykonanie monitoringu wody i wizyjnego otoczenia terenu wokół stacji.

Przedstawiciel wykonawcy inwestycji – firmy „Nowel” Paweł Nowak z Nowego Sącza, przedstawił wszystkie niezbędne pozwolenia (w tym pozwolenie uzyskane od Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Targu, pozwolenie p. pożarowe i decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wraz z pozwoleniem na użytkowanie obiektu).

Jest to bardzo potrzebna i zasadna inwestycja, tym bardziej że zaopatrzenie mieszkańców w wodę jest jednym z najważniejszych obowiązków każdego samorządu gminnego. Dzięki stacji w Mizernej, przy zastosowaniu nowoczesnych technologii, do mieszkańców gminy dociera w pełni uzdatniona woda.