spływ
sr1
zan1
1w
bocki
1
4
2
7
Przejdź do stopki

"Fiku miku" - Edycja 2021

Treść

Gmina Czorsztyn otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na realizację zajęć sportowych
z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnych.

Koszt całkowity zadania wyniósł 20 000,00 zł w tym otrzymane dofinansowanie wyniosło 10 000,00 zł.

W ramach projektu wzięli udział uczniowie ze szkół podstawowych z Maniów, Kluszkowiec, Sromowiec Niżnych oraz ze Sromowiec Wyżnych. Projekt był realizowany przez okres od 12 kwietnia 2021 r. do 3 grudnia 2021 r.

Podstawowymi celami niniejszego projektu było upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, profilaktyka przeciwdziałania i korygowania wad postawy, zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych.

 

„Dofinansowano ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, których dysponentem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.”

Zdjęcia