spływ
sr1
zan1
1w
bocki
1
4
2
7
Przejdź do stopki

Innowacyjny Czorsztyn-utworzenie Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania w administracji publicznej wraz z zapewnieniem świadczenia e-Usług

Treść

W okresie 22.03.2010 - 30.12.2011Gmina Czorsztyn realizowała projekt

"Innowacyjny Czorsztyn utworzenie Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania w administracji publicznej wraz z zapewnieniem świadczenia e-Usług

Przedmiotem zrealizowanego projektu jest wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Jednostce Samorządu Terytorialnego wraz z modułem integrującym e-Urząd w ramach projektu „Innowacyjny Czorsztyn – utworzenie Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania w administracji publicznej wraz z zapewnieniem świadczenia e-Usług” dofinansowanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, oś Priorytetowa 1. Warunki dla społeczeństwa opartego na wiedzy, Działania 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt ten uzyskał dofinansowanie w 75% kosztów jego realizacji środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Omawiany projekt w kwocie 582 762, 81 zł sfinansowany został z dwóch źródeł: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 437 072,11 zł co stanowi 75% kosztów oraz ze środków własnych Gminy Czorsztyn w kwocie 145 690,70 zł, co stanowi 25% kosztów.

W ramach zrealizowanego projektu zapupino zestawy komputerowe, oraz oprogramowanie umożliwiającę wdrożenie odpowiednich aplikacji pozwalająych na załatwienie spraw urzędowych przez Internet:

  • Podatek od nieruchomości osób prawnych: dane finansowe (globalne kwoty należności i wpłat, harmonogram płatności, realizacja płatności i przeterminowanie) i dane techniczne (wykaz nieruchomości wraz ze składnikami i ich danymi wpływającymi na wymiar podatku),
  • Inne opłaty osób prawnych: dane finansowe (globalne kwoty należności i wpłat, harmonogram płatności,realizacja płatności i przeterminowanie) i informacje o tytule płatności, Rozrachunki z urzędem osób prawnych: dane dotyczące faktur i zrealizowanych płatności, Stan spraw osób prawnych np.: znak sprawy, przewidywany termin zakończenia, informacje o korespondencji
  • Podatek od nieruchomości osób fizycznych np.: dane finansowe (globalne kwoty należności i wpłat, harmonogram płatności, realizacja płatności i przeterminowanie) i dane techniczne (wykaz nieruchomości wraz ze składnikami i ich danymi wpływającymi na wymiar podatku),
  • Inne opłaty osób fizycznych np.: dane finansowe (globalne kwoty należności i wpłat, harmonogram płatności, realizacja płatności i przeterminowanie) i informacje o tytule płatności, Stan sprawy osób fizycznych np.: znak sprawy, przewidywany termin zakończenia, informacje o korespondencji wchodzącej i wychodzącej związanej ze sprawą.