spływ
sr1
zan1
1w
bocki
1
4
2
7
Przejdź do stopki

Strategia Gminy Czorsztyn

Treść

 1. Strategia Gminy Czorsztyn do 2030 roku
 2. Zarządzenie o konsultacjach strategii
 3. Zrządzenie nr WG.0050.71.2023 - w sprawie zmiany zarządzenia Nr WG.0050.67.2023 Wójta Gminy Czorsztyn z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Czorsztyn do roku 2030
 4. Ogłoszenie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Czorsztyn do roku 2030
 5. Formularz uwag wraz z klauzulą RODO
 6. Konsultacje społeczne dotyczące projektu Strategii Rozwoju Gminy Czorsztyn do roku 2030
 7. Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Czorsztyn do roku 2030
 8. Wniosek do RDOŚ o możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Strategii Rozwoju Gminy Czorsztyn-RDOŚ do roku 2030”
 9. Wniosek do MPWIS o możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Strategii Rozwoju Gminy Czorsztyn do roku 2030”
 10. Strategia Rozwoju Gminy Czorsztyn do roku 2030 w wersji końcowej z modyfikacjami wynikającymi z konsultacji społecznych
 11. Odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Gminy Czorsztyn do roku 2030”
 12. Odmowa uzgodnienia możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Strategii Rozwoju Gminy Czorsztyn do roku 2030”
 13. Stanowisko dotyczące uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu „Strategii Rozwoju Gminy Czorsztyn do roku 2030”
 14. Wniosek do RDOŚ dotyczący strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Strategii Rozwoju Gminy Czorsztyn do roku 2030”
 15. Strategia Rozwoju Gminy do 2030 roku
 16. Informacja RDOŚ o możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Strategii Rozwoju Gminy Czorsztyn do roku 2030”