spływ
sr1
zan1
1w
bocki
1
4
2
7
Przejdź do stopki

Regulamin utrzymania porządku i czystości w gminie Czorsztyn

Treść

   Zgodnie z regulaminem utrzymania porządku i czystości w gminie Czorsztyn UCHWAŁY NR VII/67/2015 Rady Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach z dnia 26.06.2015 r. przypominamy o obowiązkach osób utrzymujących zwierzęta domowe:
- osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.

- do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:
1) stały i skuteczny dozór,
2) niewprowadzenie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice itp. Postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów – przewodników,
3) niewyprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, plaż kąpielisk oraz tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych uchwał Rady Gminy,
4) natychmiastowe usuwanie przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, itp., postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników,
- zabrania się właścicielom psów wypuszczania ich bez dozoru poza teren nieruchomości,
- zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczających dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem,

- właściciel psa powinien wyposażyć psa w obrożę celem łatwiejszej identyfikacji.

Do pobrania:
- PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYM ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY CZORSZTYN NA 2022 ROK,
- UCHWAŁA NR VII/67/2015.