spływ
sr1
zan1
1w
bocki
1
4
2
7
Przejdź do stopki

Przebudowa drogi gminnej 360576K ul. Krótka w km od 0+000,00 do km 0+216,00 w miejscowości Czorsztyn, Gmina Czorsztyn

Treść

Gmina Czorsztyn otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 360576K ul. Krótka w km od 0+000,00 do km 0+216,00 w miejscowości Czorsztyn, Gmina Czorsztyn”.

 

Wykonawca inwestycji: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „STACHOŃ” Krzysztof Stachoń, Zakopane

 

Koszty całkowite inwestycji: 664 492,92 zł

 

Koszty kwalifikowane: 664 492,92 zł

 

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 320 559,00 zł

 

Podpisanie umowy z wykonawcą: 24.06.2022 r.

 

Termin zakończenia inwestycji: 30.11.2022 r.

 

Realizacja zadania obejmuje wykonanie: robót rozbiórkowych i przygotowawczych, wykonanie kanalizacji deszczowej, przebudowę jezdni, zatoki postojowej oraz poboczy, przebudowę chodników, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, przebudowę zjazdów, wykonanie kanału technologicznego.

 

Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej, będącej ważnym elementem prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia mieszkańców Gminy Czorsztyn.