spływ
sr1
zan1
1w
bocki
1
4
2
7
Przejdź do stopki

Modernizacja wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w miejscowości Maniowy przy ul. Gorczańskiej 6

Treść

Prace termoizolacyjne na budynku Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Maniowach zostały zakończone. Przypomnijmy, że oprócz prac na elewacji budynku, w pierwszej kolejności została wymieniona stolarka okienno-drzwiowa oraz kaloryfery. Ponadto wyremontowano pomieszczenia sanitarne. Wymiana okien, drzwi i docieplenie budynku pozwoli na obniżenie kosztów ogrzewania nawet o 30 procent.

Oprócz walorów estetycznych elewacji budynku, położenie warstwy termoizolacyjnej znacząco wpłynie w przyszłości na koszty ogrzewania. Tym samym, zaoszczędzone środki finansowe można będzie przeznaczyć na kolejne inwestycje. W ramach tego zadania zostały wykonane nowe chodniki wzdłuż budynku oraz podjazdy dla osób ze szczególnymi potrzebami. Teren wokół ośrodka zdrowia został uporządkowany.

Prace ogólnobudowalne wykonywała Firma Marcina Ligasa z Krościenka nad Dunajcem, koszt inwestycji to 1 388 095,34 zł.

Fundusze na realizację tego zadania pochodzą z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program inwestycji strategicznych. Wartość dofinansowania wynosi 1 249 285 zł, zaledwie 10% środków finansowych, to wkład własny Gminy Czorsztyn.


Prace termoizolacyjne na budynku ośrodka zdrowia prawie na finiszu

Prace termoizolacyjne na budynku Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Maniowach dobiegają końca. Przypomnijmy, że oprócz prac na elewacji budynku, w pierwszej kolejności została wymieniona stolarka okienno-drzwiowa oraz kaloryfery. Ponadto wyremontowano pomieszczenia sanitarne. Wymiana okien, drzwi i docieplenie budynku pozwoli na obniżenie kosztów ogrzewania nawet o 30 procent.

Oprócz walorów estetycznych elewacji budynku, położenie warstwy termoizolacyjnej znacząco wpłynie w przyszłości na koszty ogrzewania. Tym samym, zaoszczędzone środki finansowe można będzie przeznaczyć na kolejne inwestycje. W planach są jeszcze prace związane z utwardzeniem placu postojowego obok ośrodka zdrowia i przystosowanie podjazdów dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Prace ogólnobudowalne wykonuje Firma Marcina Ligasa z Krościenka nad Dunajcem, koszt inwestycji to 1 388 095,34 zł.

Fundusze na realizację tego zadania pochodzą z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program inwestycji strategicznych. Wartość dofinansowania wynosi 1 249 285 zł, zaledwie 10% środków finansowych, to wkład własny Gminy Czorsztyn.


Dwa tygodnie temu informowaliśmy Was o postępie prac remontowych budynku Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Maniowach oraz terenu wokół ośrodka zdrowia.

Obecnie, prace termoizolacyjne zostały zakończone, trwają natomiast prace związane z budową chodnika oraz podjazdów dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Z informacji uzyskanych od wykonawcy robót, wynika, że prace powinny zakończyć się do końca lipca br. Po zakończeniu wszystkich prac teren wokół budynku zostanie uporządkowany.

Przypominamy, że fundusze na realizację tego zadania pochodzą z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program inwestycji strategicznych. Wartość dofinansowania wynosi 1 249 285 zł, zaledwie 10% środków finansowych, to wkład własny Gminy Czorsztyn.


Trwa II etap prac budowlanych związanych z modernizacją wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w miejscowości Maniowy przy ul. Gorczańskiej 6.

Przedmiotem robót jest inwestycja polegająca na remoncie budynku Ośrodka Zdrowia wraz z budynkiem socjalnym oraz remontem nawierzchni utwardzonych parkingu i budową zewnętrznych pochylni dla osób niepełnosprawnych.

Termin wykonania II etapu przebudowy to listopad 2023 r.

Gruntowna modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Maniowach przyczyni się do poprawy stanu technicznego, jak również znacząco podniesie estetykę budynku. Inwestycja w dużym stopniu zwiększy komfort korzystania z obiektu użyteczności publicznej.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych


Informujemy, że trwa I etap prac budowlanych związanych z modernizacją wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w miejscowości Maniowy przy ul. Gorczańskiej 6.

Przedmiotem robót jest inwestycja polegająca na remoncie budynku ośrodka zdrowia wraz z budynkiem socjalnym oraz remontem nawierzchni utwardzonych parkingu i budową zewnętrznych pochylni dla osób niepełnosprawny.

Szczegółowy zakres prac obejmuje:

- ROBOTY BUDOWLANE ZAGOSPODAROWANIA TERENU,

- ROBOTY BUDOWLANE NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU,

- WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ,

- REMONT POMIESZCZEŃ SANITARNYCH I POMIESZCZENIA SOCJALNEGO W BUDYNKU ORAZ KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU SOCJALNYM,

- DOCIEPLENIE PODDASZA W BUDYNKU SOCJALNYM,

- REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU – INSTALACJE WODNE, KANALIZACYJNE I C.O.

Termin wykonania I etapu przebudowy to 10.05.2023 r.