spływ
jezioro
Czorsztyn
Czorsztyn
zachód
zima
stare maniowy
gmina czorsztyn
Przejdź do stopki

Bezpańskie psy

Treść

UWAGA! APELUJEMY! PSY WAŁĘSAJĄCE SIĘ, ALE NIE BEZDOMNE!

   Na terenie naszej Gminy nasila się zjawisko wałęsających się psów. Niemal w każdym przypadku psy te posiadają swoich właścicieli, a pojawiające się tzw. „bezdomne” psy to zazwyczaj zwierzęta nieodpowiednio dopilnowane przez właścicieli.

O uznaniu psa za „bezpańskiego” czy „bezdomnego” nie może świadczyć tylko fakt, że zwierzę pojawia się o odpowiednich porach w danej okolicy, bowiem takie przypadki są szczególnie liczne w okresie godowym zwierząt.

Sposoby postępowania w przypadkach wałęsających się psów:

- w przypadku gdy właściciel wałęsającego się psa jest znany, należy fakt ten zgłosić właścicielowi lub na Policję, która ma prawo nałożyć mandat na nieodpowiedzialnego właściciela zwierzęcia.

- w przypadkach zagrożenia zdrowia mieszkańców, np. gdy pies bezdomny jest agresywny i atakuje mieszkańców Gmina, podejmuje interwencję wyłapania zwierzęcia i odwiezienia go do schroniska. Przypadki bezdomnych psów należy zgłaszać telefonicznie lub osobiście w godzinach pracy Urzędu Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach. Osoba, która przekazuje zgłoszenie musi podać swoje dane osobowe oraz miejsce przebywania zwierzęcia.

Każdy właściciel posiadający psa agresywnego oraz psa dużych ras powinien zaopatrzyć się w kaganiec oraz solidną obrożę.