spływ
sr1
zan1
1w
bocki
1
4
2
7
Przejdź do stopki

Bezpańskie psy

Treść

UWAGA! APELUJEMY! PSY WAŁĘSAJĄCE SIĘ, ALE NIE BEZDOMNE!

   Na terenie naszej Gminy nasila się zjawisko wałęsających się psów. Niemal w każdym przypadku psy te posiadają swoich właścicieli, a pojawiające się tzw. „bezdomne” psy to zazwyczaj zwierzęta nieodpowiednio dopilnowane przez właścicieli.

O uznaniu psa za „bezpańskiego” czy „bezdomnego” nie może świadczyć tylko fakt, że zwierzę pojawia się o odpowiednich porach w danej okolicy, bowiem takie przypadki są szczególnie liczne w okresie godowym zwierząt.

Sposoby postępowania w przypadkach wałęsających się psów:

- w przypadku gdy właściciel wałęsającego się psa jest znany, należy fakt ten zgłosić właścicielowi lub na Policję, która ma prawo nałożyć mandat na nieodpowiedzialnego właściciela zwierzęcia.

- w przypadkach zagrożenia zdrowia mieszkańców, np. gdy pies bezdomny jest agresywny i atakuje mieszkańców Gmina, podejmuje interwencję wyłapania zwierzęcia i odwiezienia go do schroniska. Przypadki bezdomnych psów należy zgłaszać telefonicznie lub osobiście w godzinach pracy Urzędu Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach. Osoba, która przekazuje zgłoszenie musi podać swoje dane osobowe oraz miejsce przebywania zwierzęcia.

Każdy właściciel posiadający psa agresywnego oraz psa dużych ras powinien zaopatrzyć się w kaganiec oraz solidną obrożę.