spływ
sr1
zan1
1w
bocki
1
4
2
7
Przejdź do stopki

Urząd Stanu Cywilnego, Dowody Osobiste

Treść

Maria Regiec – zastępca kierownika USC

Parter pok. 4
tel. bezpośredni 18 52 182 04
tel. 18 27 500 70 wew. 104
e-mail: ewlud@ug.czorsztyn.pl

Zakres załatwianych spraw:

 • sporządzanie aktów stanu cywilnego, wydawanie odpisów
 • zmiany imion i nazwisk
 • przyjmowanie oświadczeń o zawarciu małżeństwa, wydawanie zaświadczeń z zakresu stanu cywilnego
 • dowody osobiste - przyjmowanie wniosków, wydawanie dowodów, zaświadczeń
 • ewidencja ludności - zameldowania, wymeldowania, decyzje, zaświadczenia
 • prowadzenie rejestru wyborców

Sandra Koterba - specjalista

Parter pok. 5
tel. bezpośredni 18 52 182 37
tel. 18 27 500 70 wew. 137
e-mail: skoterba@ug.czorsztyn.pl

Zakres załatwianych spraw:

 • dowody osobiste - przyjmowanie wniosków, wydawanie dowodów, wydawanie zaświadczeń
 • ewidencja ludności - zameldowania, wymeldowania, zaświadczenia
 • wydanie odpisów z aktów stanu cywilnego
 • nadawanie nr PESEL
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi – zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym, wspieranie finansowe rozwoju sportu