spływ
jezioro
Czorsztyn
Czorsztyn
zachód
spływ
stare maniowy
gmina czorsztyn
ukraina
Przejdź do stopki

Urząd Stanu Cywilnego, Dowody Osobiste

Treść

Maria Regiec – zastępca kierownika USC

Parter pok. 4
tel. bezpośredni 18 52 182 04
tel. 18 27 500 70 wew. 104
e-mail: ewlud@ug.czorsztyn.pl

Zakres załatwianych spraw:

  • sporządzanie aktów stanu cywilnego, wydawanie odpisów

  • zmiany imion i nazwisk

  • przyjmowanie oświadczeń o zawarciu małżeństwa, wydawanie zaświadczeń z zakresu stanu cywilnego

  • dowody osobiste - przyjmowanie wniosków, wydawanie dowodów, zaświadczeń

  • ewidencja ludności - zameldowania, wymeldowania, decyzje, zaświadczenia

  • prowadzenie rejestru wyborców