spływ
sr1
zan1
1w
bocki
1
4
2
7
Przejdź do stopki

Regulamin fanpage Facebook

Treść

 

 Regulamin oficjalnego fanpage’a Gmina Czorsztyn na portalu społecznościowym Facebook

 

1. Fanpage Gminy Czorsztyn stanowi źródło przekazywania  informacji mieszkańcom Gminy Czorsztyn o podejmowanych działaniach przez Urząd Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach oraz jednostki organizacyjne Gminy, a także służy do promocji Gminy.

2. Zabrania się zamieszczania na fanpage’u Gminy Czorsztyn materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym.

3. Korzystając z fanpage’a Gmina Czorsztyn użytkownicy akceptują następujące standardy:

  • nie rozpowszechniamy pomówień i kłamstw, uderzających w wizerunek i dobre imię Gminy Czorsztyn oraz jej mieszkańców, a także użytkowników – osób, które weszły w interakcję z Fanpage Gmina Czorsztyn poprzez wejście na stronę fanpage'a, polubienie, komentarz lub udostępnienie. Tego typu wpisy będą konsekwentnie usuwane;
  • dbamy o formę komunikacji na fanpage’u, dlatego nie akceptujemy wpisów, które mogą być powszechnie odbierane jako obraźliwe czy też naruszające normy dobrego wychowania, w tym treści erotyczne, pornograficzne, brutalne, wulgarne, itp. Tego typu wpisy będą konsekwentnie usuwane;
  • wszystkie treści o charakterze rasistowskim, homofobicznym, seksistowskim, obrażających inne wyznania, przekonania lub nacje będą konsekwentnie usuwane;
  • nie tolerujemy łamania prawa – wszelkie aktywności niezgodne z obowiązującymi przepisami, naruszające prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie i związane z własnością intelektualną, groźby i inne będą konsekwentnie usuwane, a jeśli sytuacja będzie tego wymagała – także zgłaszane odpowiednim organom;
  • nie tolerujemy wpisów mających na celu ośmieszenie lub obrażenie innych użytkowników (trollowania), mowy nienawiści (hejtowania) oraz wpisów niepożądanych i nie odnoszących się do komentowanej publikacji (spamowania). Wpisy tego typu będą konsekwentnie usuwane.

4. Aby zapewnić ochronę danych osobowych użytkowników nie wymaga się od nich danych osobowych  Ze względu na możliwość wyłudzenia danych osobowych, użytkownicy biorą odpowiedzialność za zamieszczane dane osobowe zarówno własne, jak i osób trzecich.

5. Fanpage jest otwarty dla wszystkich stąd zamieszczane wpisy będą dostępne dla wszystkich użytkowników. Prosimy o podejmowanie rozważnych decyzji dotyczących upublicznianych treści.

6. Administratorzy fanpage'a Gmina Czorsztyn zastrzegają sobie prawo do usunięcia lub ukrycia wpisów łamiących zasady niniejszego Regulaminu, jak również wszystkich innych treści, w przypadku których będą mieli zastrzeżenia co do zgodności z ogólnie przyjętymi normami i zasadami.

7. Fanpage Gmina Czorsztyn nie stanowi oficjalnej drogi komunikacji z Urzędem Gminy.

8. We wszystkich sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie obowiązują przepisy zawarte w Regulaminie serwisu Facebook.

 

Fanpage Gminy Czorsztyn na portalu społecznościowym Facebook