spływ
sr1
zan1
1w
bocki
1
4
2
7
Przejdź do stopki

Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Kluszkowce wraz z organizacją zajęć ruchowych

Treść

Nowe oblicze placu zabaw w Kluszkowcach.

 

            Plac zabaw zlokalizowany w dolnej części sołectwa Kluszkowce służy lokalnym mieszkańcom od lat.  Wpierw, jako plac zabaw, kiedy w budynku starej plebani mieściło się gminne przedszkole, potem jako miejsce rekreacji i aktywności seniorów z Pienińskiego Domu Dziennego Pobytu w Kluszkowcach. 

Na placu mieszczącym się na ulicy Karmelickiej wychowały się kolejne pokolenia dorosłych już dzisiaj mieszkańców, którzy jako przedszkolacy wspinając się po blaszanej rakiecie planowali kosmiczne loty w kosmos i pasjonującą przyszłość astronautów. Kiedy pomieszczenia budynku zaadaptowano na miejsce dla gminnych seniorów, na placu pojawiły się urządzenia siłowni zewnętrznej, na których najstarsi mieszkańcy dbali o swoją formę. 

            Plac nieprzerwanie służył dzieciom, które pod okiem mam chętnie bawiły się

 w cieniu rosnących tam drzew. Niestety nie wszystkie z urządzeń nadawały się już do użytku dlatego też samorząd Gminy Czorsztyn postanowił, że plac należy doposażyć. Dlatego też wraz z wiosenną aurą pojawiły się na nim nowe huśtawki, bujaki czy piaskownica. 

            W ramach projektu „pn. „Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw 

w miejscowości Kluszkowce wraz z organizacją  zajęć ruchowych” , który zrealizowany został w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie Na Wdrażanie Operacji w Ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Na  Lata  2014-2020, na wspomnianym placu wykonano modernizację polegającą na zamontowaniu nowych urządzeń takich jak:  zestaw sprawnościowy, piaskownica, 2 szt. bujaków , 3 szt. ławek, 2 szt. koszy na śmieci oraz 1 szt. tablicy informacyjno-regulaminowej.

 Prace zostały wykonane przez firmę Produkcyjno – Usługowo – Handlową „EPX Architektura Ogrodowa” Paweł Matera, Pustków. Dodatkowo w ramach realizowanego projektu Gmina Czorsztyn przeprowadziła cykl zajęć ruchowych dla dzieci. Zajęcia odbywały się od 21.01.2020 r. do  13.03.2020 r. w remizach OSP w Maniowach iw Kluszkowcach. 

            Całkowity koszt realizacji zadania to  34 400 zł, z czego kwota dofinansowania stanowiła 63,63 % tj. kwotę  21 888, 72 zł . 


 

 

„Europejski Fundusz Rolny

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie".

 

Operacja pn. „Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Kluszkowce wraz z organizacją zajęć ruchowych”

mająca na celu wzmocnienie kapitału społecznego oraz integrację lokalnej społeczności poprzez organizację zajęć ruchowych z wykorzystaniem zmodernizowanej, innowacyjnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kluszkowce

współfinansowana jest

ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

Wsparcie dla rozwoju lokalnego
w ramach inicjatywy LEADER

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2014-2020.


Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Kluszkowce wraz z organizacją zajęć ruchowych - Galeria