spływ
sr1
zan1
1w
bocki
1
4
2
7
Przejdź do stopki

Wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Czorsztyn

Treść

Informacja o realizowanym projekcie
w ramach działania 7.3. Gospodarka Odpadami
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Gmina Czorsztyn w dniu 30.03.2010r. zawarła umowę z Samorządem Województwa Małopolskiego o przyznanie pomocy w ramach działania 7.3. Gospodarka Odpadami MRPO na lata 2007-2013 na projekt pt. „Wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Czorsztyn”

Wartość całkowita projektu 890 000 zł w tym dofinansowanie 727 600 zł.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

 • zakup samochodu (śmieciarki) do selektywnej zbiórki odpadów,
 • zakup ciągnika z przyczepą,
 • zakup kontenerów – 15 szt.
 • wydanie broszury dot. prawidłowego gospodarowania odpadami
 • organizację konkursów dot. wiedzy na temat selektywnej zbiórki odpadów dla uczniów szkół
 • artykuły promocyjne w prasie, broszury promocyjne, plakaty,
 • zakup worków na odpady segregowane ( szkło, plastik, papier)
 • zakup harmonogramów selektywnej zbiórki odpadów od mieszkańców

Maniowy, 2010-06-11

W dniu 11.06.2010r. ogłoszono przetarg nieograniczony na „Zakup samochodu do selektywnej zbiórki odpadów”.


Maniowy, 2010-06-25

W dniu 25.06.2010r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na „Zakup samochodu do selektywnej zbiórki odpadów”. Na przetarg wpłynęła 1 oferta, firmy MAN Truck & Bus Polska Sp. z o. o., Wolica, Al. Katowicka 9, 05-830 Nadarzyn, oferta spełnia wszystkie wymagania ustawy oraz SIWZ, a także jest najkorzystniejsza cenowo.


Maniowy, 2010-07-12

W dniu 12.07.2010r. Gmina Czorsztyn z/s Maniowach podpisała z firmą MAN Truck & Bus Polska Sp. z o. o., Wolica, Al. Katowicka 9, 05-830 Nadarzyn umowę na dostawę fabrycznie nowego samochodu do selektywnej zbiórki odpadów:

 • Marka i typ podwozia: MAN TGM 18.250 4x2BL
 • Marka i typ zabudowy: EKOCEL MEDIUM 16
 • Rok produkcji podwozia i zabudowy 2010.
 • Kwota umowy: 597 800 zł brutto.

Maniowy, 2010-07-16

W dniu 16.07.2010r. ogłoszono przetarg nieograniczony na „Ciągnik z przyczepą do selektywnej zbiórki odpadów”.


Maniowy, 2010-07-28

W dniu 28.07.2010r. na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych unieważniono przetarg nieograniczony na „Ciągnik z przyczepą do selektywnej zbiórki odpadów”. Na przetarg wpłynęła 1 oferta. Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oferent został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia ponieważ nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert. Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy- ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. W związku z tym, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu Zamawiający unieważnił postępowanie.


Maniowy, 2010-07-28

W dniu 28.07.2010r. ogłoszono przetarg nieograniczony na „Zakup ciągnika z przyczepą do selektywnej zbiórki odpadów”.


Maniowy, 2010-08-04

W dniu 8.04.2010r. zrealizowana została dostawa fabrycznie nowego samochodu do selektywnej zbiórki odpadów:

 • Man TGM 18.250 4x2 BL, zabudowa EKOCEL MEDIUM 16. Samochód wyposażony jest w silnik wysokoprężny, o pojemności 6871 cm3, mocy 184 kW, emisja spalin zgodna z normą EURO 5, o dopuszczalnej masie całkowitej 18 ton, pojemność skrzyni ładunkowej - 16 m³. Rok produkcji pojazdu 2010 rok.

Zdjęcia:


Maniowy, 2010-08-06

W dniu 6.08.2010r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na „Zakup ciągnika z przyczepą do selektywnej zbiórki odpadów”. Na przetarg wpłynęła 1 oferta, firmy Handlowo-Usługowej Traktor-Serwis Marek Krajewski, Stara Wieś 360, 34-600 Limanowa, oferta spełnia wszystkie wymagania ustawy oraz SIWZ, a także jest najkorzystniejsza cenowo.


Maniowy, 2010-08-13

W dniu 13.08.2010r. Gmina Czorsztyn z/s Maniowach podpisała z firmą Handlowo-Usługową Traktor-Serwis Marek Krajewski, Stara Wieś 360, 34-600 Limanowa umowę na dostawę fabrycznie nowego ciągnika z przyczepą do selektywnej zbiórki odpadów:

 • Marka i typ ciągnika: Zetor Proxima Plus 105
 • Marka i typ przyczepy: Pronar T654/1
 • Rok produkcji ciągnika i przyczepy 2010.

Kwota umowy: 199 680 zł brutto.


Maniowy, 2010-09-23

W dniu 23.09.2010r. zrealizowana została dostawa fabrycznie nowego ciągnika z przyczepą do selektywnej zbiórki odpadów:

 • Ciągnik Zetor Proxima Plus 105, wyposażony w silnik Zetor 1305 TIER III A, poj. 4156 cm3, o mocy 74 kW/ 100 KM, z ładowaczem czołowym oraz przyczepą Pronar T654/1, o pojemności ładunkowej 6,2 m3, ładowności 3,5 tony, z trójstronnym system wywrotu, Rok produkcji ciągnika i przyczepy - 2010.

Zdjęcia:


Maniowy, 2010-10-07

W dniu 7.10.2010r. ogłoszono przetarg nieograniczony na „Zakup pojemników i kontenerów na odpady segregowane”.


Maniowy, 2010-10-18

W dniu 18.10.2010r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na „Zakup pojemników i kontenerów na odpady segregowane”. Na przetarg wpłynęły 2 oferty. Na wykonawcę zamówienia wybrano firmę OTTO (Poland) ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa. Oferta spełnia wszystkie wymagania ustawy oraz SIWZ, a także jest najkorzystniejsza cenowo.


Maniowy, 2010-10-28

W dniu 28.10.2010r. zrealizowana została dostawa pojemników i kontenerów na odpady segregowane, o wartości 21 228,00 zł brutto:

 • 12 szt. pojemników 1100l (w tym: 4 szt. na szkło, 4 szt. na plastik, 4 szt. na makulaturę)
 • 3 szt. kontenerów 7m3 (w tym: 1 szt. na szkło, 1 szt. na plastik, 1 szt. na makulaturę)
 • Rok produkcji pojemników i kontenerów - 2010.

Zdjęcia:


Maniowy, 2010-11-12

W dniu 12.11.2010r. niedawno zakupiona śmieciarka MAN otrzymała nowy wygląd: ozdobiły ją m.in. rysunki o tematyce ekologicznej, hasło: „Nasze śmieci w naszych rękach" oraz umieszczone zostały prace uczniów uczestniczących w konkursie „Segreguj odpady”.

Fot:


Maniowy, 2010-11-18

W dniu 18.11.2010r. rozdano nagrody dla uczniów szkół podstawowych, którzy wzięli udział w konkursie „SEGREGUJ ODPADY”.

Konkurs ogłoszony został w 3 kategoriach:

 • Kategoria I - Klasa I-III (Szkoły Podstawowe) - przygotowanie plakatu promującego ideę segregowania odpadów na terenie Gminy Czorsztyn.
 • Kategoria II – Klasa IV-VI (Szkoły Podstawowe) - przygotowanie pracy wykonanej w całości z surowców wtórnych, tematyka prac dowolna.
 • Kategoria III – Uczniowie gimnazjów- przygotowanie symbolu, znaku, logo promującego ideę segregowanie odpadów na terenie Gminy Czorsztyn.

Na konkurs, wpłynęło 30 prac plastycznych ze szkół podstawowych , gimnazja nie zgłosiły prac.

W kategorii I (klasy I-III):

Przygotowanie plakatu promującego ideę segregowania odpadów na terenie Gminy Czorsztyn.

I miejsce: Urszula Antolec

 • praca „Recykling odmienił moje życie”, Szkoła Podstawowa Sromowce Niżne.
 • Nagrody :Dyplom, Aparat fotograficzny: Sony, Karta SD, Album, PenDrive, Słodycze.

II miejsce: Paweł Świątkowski

 • praca „W Gminie Czorsztyn dorośli i dzieci segregują śmieci”, Szkoła Podstawowa Kluszkowce.
 • Nagrody: Dyplom, Aparat fotograficzny: Kodak, Karta SD, Album, PenDrive, Słodycze.

III miejsce: Aleksandra Regiec

 • praca „ Nasze śmieci w naszych rękach” Szkoła Podstawowa Sromowce Niżne.
 • Nagrody: Dyplom, Aparat fotograficzny: Kodak, Karta SD, Album, PenDrive, Słodycze.

WYRÓŻNIENIA:

Ze względu na ogromne zaangażowanie uczniów oraz wysoki poziom artystyczny prac wyróżnienia otrzymały wszystkie złożone prace.

Nagrody: Dyplom, Album, PenDrive, Słodycze.

 • Maria Janczy i Agnieszka Janczy, Szkoła Podstawowa Sromowce Wyżne,
 • Paulina Janczy i Julia Raducka, Szkoła Podstawowa Sromowce Wyżne,
 • Patrycja Janczy i Marta Janczy, Szkoła Podstawowa Sromowce Wyżne,
 • Zuzanna Kozub i Alicja Janczy, Szkoła Podstawowa Sromowce Wyżne,
 • Paweł Sproch i Szymon Bańkosz, Szkoła Podstawowa Sromowce Wyżne,
 • Wiktoria Migdał, Szkoła Podstawowa Sromowce Niżne,
 • Emilia Cichoń, Szkoła Podstawowa Sromowce Niżne,
 • Patryk Golec i Marcin Piątek, Szkoła Podstawowa Sromowce Niżne,
 • Wiktoria Kaczmarczyk, Szkoła Podstawowa Kluszkowce,
 • Karolina Milaniak, Szkoła Podstawowa Kluszkowce,
 • Izabela Poręba, Szkoła Podstawowa Kluszkowce,
 • Julia Krężel, Szkoła Podstawowa Kluszkowce,
 • Patrycja Plewa, Szkoła Podstawowa Kluszkowce.

W kategorii II (klasy IV-VI):

I miejsce: Dominika Groń i Donata Kowalczyk

 • praca „Ala i As”, Szkoła Podstawowa Sromowce Wyżne.
 • Nagrody :Dyplom, Aparat fotograficzny: Sony, Karta SD, Album, PenDrive, Słodycze.

II miejsce: Patrycja Kozioł

 • praca „Lalka”, Szkoła Podstawowa Maniowy.
 • Nagrody: Dyplom, Aparat fotograficzny: Kodak, Karta SD, Album, PenDrive, Słodycze.

III miejsce: Dagmara Jabłońska

 • praca „ Lokomotywa”, Szkoła Podstawowa Maniowy.
 • Nagrody: Dyplom, Aparat fotograficzny: Kodak, Karta SD, Album, PenDrive, Słodycze.

WYRÓŻNIENIA:

Ze względu na ogromne zaangażowanie uczniów oraz wysoki poziom artystyczny prac wyróżnienia otrzymały wszystkie złożone prace.

Nagrody: Dyplom, Album, PenDrive, Słodycze.

 • Dominika Palczewska, Szkoła Podstawowa Sromowce Wyżne,
 • Paulina Chmiel i Aleksandra Chmiel, Szkoła Podstawowa Sromowce Wyżne,
 • Artur Dębski, Szkoła Podstawowa Sromowce Wyżne,
 • Kamila Borzęcka i Patryk Kowalczyk, Szkoła Podstawowa Sromowce Niżne,
 • Anna Regiec i Aleksandra Regiec, Szkoła Podstawowa Sromowce Niżne,
 • Natalia Laskowska i Natalia Borzęcka, Szkoła Podstawowa Sromowce Niżne,
 • Marcin Regiec i Szymon Kacik, Szkoła Podstawowa Sromowce Niżne,
 • Piotr Cichoń i Adrian Regiec, Szkoła Podstawowa Sromowce Niżne,
 • Kornelia Trybunia, Szkoła Podstawowa Maniowy,
 • Karolina Konopka, Szkoła Podstawowa Maniowy,
 • Patrycja Bednarczyk, Szkoła Podstawowa Maniowy,

FOTOGALERIA:
"Segreguj odpady"


Maniowy, 2010-11-25

W dniu 25.11.2010r. zakończyła się realizacja rzeczowa projektu.


Maniowy, 2011-01-17

Gmina Czorsztyn w dniu podpisała aneks do umowy z Samorządem Województwa Małopolskiego o przyznanie pomocy w ramach działania 7.3. Gospodarka Odpadami MRPO na lata 2007-2013 na projekt pt. „Wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Czorsztyn”. Aneks uwzględnia wielkość faktycznie poniesionych kosztów.

Wartość całkowita projektu 855 464,34 zł, w tym dofinansowanie 721 027,24 zł.


Konkurs ekologiczny "Segreguj odpady" - Galeria

Galeria Konkurs ekologiczny Galeria Konkurs ekologiczny Galeria Konkurs ekologiczny Galeria Konkurs ekologiczny Galeria Konkurs ekologiczny Galeria Konkurs ekologiczny Galeria Konkurs ekologiczny Galeria Konkurs ekologiczny Galeria Konkurs ekologiczny Galeria Konkurs ekologiczny Galeria Konkurs ekologiczny Galeria Konkurs ekologiczny Galeria Konkurs ekologiczny Galeria Konkurs ekologiczny Galeria Konkurs ekologiczny Galeria Konkurs ekologiczny Galeria Konkurs ekologiczny Galeria Konkurs ekologiczny Galeria Konkurs ekologiczny Galeria Konkurs ekologiczny Galeria Konkurs ekologiczny Galeria Konkurs ekologiczny Galeria Konkurs ekologiczny Galeria Konkurs ekologiczny Galeria Konkurs ekologiczny Galeria Konkurs ekologiczny Galeria Konkurs ekologiczny Galeria Konkurs ekologiczny Galeria Konkurs ekologiczny Galeria Konkurs ekologiczny Galeria Konkurs ekologiczny Galeria Konkurs ekologiczny Galeria Konkurs ekologiczny Galeria Konkurs ekologiczny Galeria Konkurs ekologiczny Galeria Konkurs ekologiczny Galeria Konkurs ekologiczny Galeria Konkurs ekologiczny Galeria Konkurs ekologiczny Galeria Konkurs ekologiczny Galeria Konkurs ekologiczny Galeria Konkurs ekologiczny Galeria Konkurs ekologiczny Galeria Konkurs ekologiczny Galeria Konkurs ekologiczny Galeria Konkurs ekologiczny Galeria Konkurs ekologiczny Galeria Konkurs ekologiczny Galeria Konkurs ekologiczny Galeria Konkurs ekologiczny Galeria Konkurs ekologiczny Galeria Konkurs ekologiczny Galeria Konkurs ekologiczny Galeria Konkurs ekologiczny Galeria Konkurs ekologiczny Galeria Konkurs ekologiczny Galeria Konkurs ekologiczny Galeria Konkurs ekologiczny Galeria Konkurs ekologiczny Galeria Konkurs ekologiczny Galeria Konkurs ekologiczny Galeria Konkurs ekologiczny Galeria Konkurs ekologiczny Galeria Konkurs ekologiczny Galeria Konkurs ekologiczny Galeria Konkurs ekologiczny Galeria Konkurs ekologiczny Galeria Konkurs ekologiczny Galeria Konkurs ekologiczny Galeria Konkurs ekologiczny Galeria Konkurs ekologiczny Galeria Konkurs ekologiczny Galeria Konkurs ekologiczny Galeria Konkurs ekologiczny Galeria Konkurs ekologiczny Galeria Konkurs ekologiczny Galeria Konkurs ekologiczny Galeria Konkurs ekologiczny Galeria Konkurs ekologiczny Galeria Konkurs ekologiczny Galeria Konkurs ekologiczny Galeria Konkurs ekologiczny Galeria Konkurs ekologiczny Galeria Konkurs ekologiczny Galeria Konkurs ekologiczny Galeria Konkurs ekologiczny Galeria Konkurs ekologiczny