spływ
sr1
zan1
1w
bocki
1
4
2
7
Przejdź do stopki

Informacja o zapobieganiu powstawania odpadów

Treść

ZAPOBIEGAJ POWSTAWANIU ODPADÓW!

W każdym gospodarstwie domowym codziennie powstaje mnóstwo odpadów. Niesegregowane śmieci wywożone są na ciągle powiększające się składowiska, których koszty utrzymania są obciążeniem dla nas wszystkich.

Wprowadzenie w życie tych prostych zasad pozwoli zmniejszyć ilość wytwarzanych śmieci:

 • wybieranie produktów, które nie posiadają zbędnych opakowań,
 • używanie toreb wielokrotnego użytku,
 • wielokrotne używanie opakowań nadających się do danego celu,
 • racjonalne korzystanie z papieru poprzez wykorzystywanie obu stron kartki,
 • odmowa przyjęcia nieadresowanej korespondencji oraz ulotek reklamowych,
 • tworzenie punktów, miejsc pozwalających na wielokrotne udostępnianie gazet i magazynów czytelnikom,
 • kupowanie baterii nadających się do ładowania (tzw. akumulatorki)zamiast baterii jednorazowych,
 • unikanie jednorazowych kubków, talerzy, sztućców i ręczników,
 • kupno i konsumpcja napojów, pożywienia, środków chemicznychw opakowaniach, które można zwrócić lub ponownie napełnić,
 • przekazywanie zużytej odzieży, obuwia i innych przedmiotów niechcianych innym odbiorcomlub sprzedawanie na serwisach aukcyjnych,
 • wybieranie produktów trwałych,
 • czytanie etykiet na produktachi świadome podejmowanie decyzji konsumenckich.

(źródło: www.mos.gov.pl

Powstające w gospodarstwach domowych: odpady zielone, zużyte baterie, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane, rozbiórkowe, zużyte opony powstające w gospodarstwach domowych można dostarczyć samodzielnie do PSZOK-a, czyli Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdującego się na ul. Pienińskiej w Maniowach(obok remizy OSP), w godzinach 7.30-15.30. Chęć oddania odpadów do PSZOK-a należy zgłosić do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Maniowach.

Więcej informacji dotyczących sposobu ograniczenia powstawania odpadów można znaleźć na stronie internetowej www.naszesmieci.mos.gov.pl