spływ
sr1
zan1
1w
bocki
1
4
2
7
Przejdź do stopki

Przebudowa pompowni na terenie Gminy Czorsztyn w miejscowościach Kluszkowce, Czorsztyn, Sromowce Wyżne, Zagospodarowanie terenów zielonych przed budynkiem Urzędu Gminy Czorsztyn w miejscowości Maniowy

Treść

Gmina Czorsztyn w ramach pierwszego naboru wniosków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ogłoszonego w dniu 24.08.2020 r. otrzymała dofinansowanie w wysokości 882 000,00 zł.

 

Otrzymane środki zostały przeznaczone na następujące inwestycje: 

 

  • przebudowę pompowni wody czystej w Czorsztynie
  • przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Kluszkowcach
  • przebudowę instalacji pompowni wody czystej „Sromowce – Pośrednie”
  • przebudowę instalacji pompowni wody czystej „Sromowce – Góra (Wygon)”

 

W drodze postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę na przeprowadzenie robót budowlanych, które wyceniono na kwotę 896 710, 12 zł brutto. Roboty wykona firma Prm Krzysztof Bruzda ze Skawiny.

Termin wykonania to październik 2021 r.

 

  • zagospodarowanie terenów zielonych przed budynkiem Urzędu Gminy Czorsztyn w miejscowości Maniowy.

Inwestycja ta obejmuje między innymi:

-  wykonanie kanalizacji deszczowej

- przebudowę linii elektroenergetycznej z napowietrznej na kablową  

- remont istniejących miejsc parkingowych oraz budowę parkingu dla samochodów osobowych

- zabezpieczenie skarp matą przeciwerozyjną i płytami ażurowymi

- utworzenie parkingu dla rowerów z ustawionymi stojakami

- ciągi piesze  z kolorowej kostki brukowej

- budowę oraz instalację oświetlenia zewnętrznego

- wykonanie sieci oświetlenia dla 11 słupów i czterech naświetlaczy i podświetlenia tablicy

- budowę obiektów małej architektury (pergole ze stali nierdzewnej, ławki   parkowe , maszty flagowe),

Prace wykonuje firma wyłoniona w drodze przetargu F.H.U Leszek Bednarczyk, Kluszkowce za kwotę 686 235,78. Roboty maja zostać zrealizowane w terminie do 31 grudnia 2021 r.