sr1
zan1
ug
1w
widok
wedkarze
jesien
sc
r1
Przejdź do stopki

Informacje z art. 3 ust. 2 ppkt. 9 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Treść

  1. Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Czorsztyn:
  1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Maniowach,

ul. Gorczańska 3 34-436 Maniowy – zajmuje się odbieraniem, zbieraniem, transportowaniem od mieszkańców odpadów komunalnych takich jak:

odpady zmieszane, tworzywa sztuczne, szkło, makulatura, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, popiół, odpady remontowo-budowlane, bioodpady,

 

2. MBP EMPOL odział Tylmanowa – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Empol” Sp. z o.o.

Os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa - zajmuje się odbieraniem, zbieraniem, transportowaniem od mieszkańców odpadów komunalnych takich jak:

odpady zmieszane, tworzywa sztuczne, szkło, makulatura, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, popiół, odpady remontowo-budowlane, bioodpady,

 

3. FCC Podhale Sp. z o.o. – Podhalański Park Recyklingu - Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów

ul. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ

- zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz odbiór surowców wtórnych,

 

4. REMONDIS Kraków Sp. z o.o.

ul. Półłanki 64, 30-740 Kraków – transport, przetwarzanie odpadów wtórnych oraz zbieranie odpadów niebezpiecznych. Zbierane i transportowane odpady takie jak: odpady zmieszane, tworzywa sztuczne, szkło, makulatura, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, popiół, odpady remontowo-budowlane, bioodpady, odpady niebezpieczne i opakowania wielomateriałowe.

 

b) Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości:

  • Zakład Gospodarki Komunalnej w Maniowach odpady oddają do instalacji:  FCC Podhale Sp. z o.o. – Podhalański Park Recyklingu - Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów
  • MBP EMPOL odział Tylmanowa – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Empol” Sp. z o.o. – odpady gospodaruje we własnej instalacji

c. Osiągnięte poziomy

d. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zwany dalej PSZOK znajduje się w Maniowach                                           przy ul. Pienińskiej (poniżej Remizy OSP w Maniowach). PSZOK świadczy usługi polegające                             na przyjmowaniu od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów.

PSZOK świadczy usługi od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00, za wyjątkiem dni świątecznych. Odpady do PSZOK przyjmowane są po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w biurze Zakładu Gospodarki Komunalnej w Maniowach, telefon: 18 27 50 059.

 

e. Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z terenu Gminy Czorsztyn:

  • Zakład Gospodarki Komunalnej w Maniowach,

ul. Gorczańska 3 34-436 Maniowy,

  • MBP EMPOL odział Tylmanowa – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Empol” Sp. z o.o., Os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa
  • FCC Podhale Sp. z o.o. – Podhalański Park Recyklingu - Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów, ul. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ
  • REMONDIS Kraków Sp. z o.o.

ul. Półłanki 64, 30-740 Kraków

 

f. Adres punktu zbierania odpadów powstających w gospodarstwach rolnych

 

Odpady powstające w gospodarstwach rolnych można oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Maniowach (PSZOK)

ul. Pienińska (poniżej Remizy OSP w Maniowach), 34-436 Maniowy