spływ
sr1
zan1
1w
bocki
1
4
2
7
Przejdź do stopki

Przebudowa drogi gminnej 360607K ul. Konopnickiej w km od 0+002,00 do km 0+540,50 w miejscowości Maniowy, Gmina Czorsztyn

Treść

Gmina Czorsztyn otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 360607K ul.
Konopnickiej w km od 0+002,00 do km 0+540,50 w miejscowości Maniowy, Gmina
Czorsztyn”.


Wykonawca inwestycji: Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe
JANDA Janina Duda, Łostówka 271, 34-730 Mszana Dolna


Koszty całkowite inwestycji: 738 761,01 zł


Koszty kwalifikowane: 731 697, 03 zł


Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 439 018,00 zł


Podpisanie umowy z wykonawcą: 18.06.2021 r.


Termin zakończenia inwestycji: 26.11.2021 r.


Realizacja zadania obejmuje wykonanie: robót rozbiórkowych i przygotowawczych,
wykonanie kanalizacji deszczowej, przebudowę jezdni, zatok postojowych oraz poboczy,
przebudowę chodników, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, przebudowę
zjazdów, przebudowa ogrodzenia, wykonanie kanału technologicznego.


Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej, będącej ważnym elementem
prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy
poziomu życia mieszkańców Gminy Czorsztyn.