spływ
sr1
zan1
1w
bocki
1
4
2
7
Przejdź do stopki

Cyfrowa gmina

Treść

Projekt jest realizowany na podstawie Umowy o powierzenie grantu o numerze 4739/3/2022
z dnia 7  kwietnia 2022 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST, oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-0.

Głównym celem realizacji projektu grantowego przez gminę Czorsztyn będzie podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa poprzez zakup sprzętu informatycznego i stworzenie bezpiecznego środowiska produkcyjnego, wdrożenie oprogramowania specjalistycznego, modernizacja infrastruktury informatycznej oraz podniesienie kompetencji przez urzędników w zakresie zagrożeń cyberbezpieczeństwa.

Opis projektu: W koncepcję realizacji grantu wpisują się wprowadzone do wniosku elementy dotyczące cyfryzacji Urzędu Gminy związane z zakupem sprzętu IT, doposażeniem i modernizacją serwerowni, unowocześnieniem infrastruktury sieciowej, zakupem specjalistycznego oprogramowania , a także tworzeniem środowisk zapewniających ciągłość działania kluczowych systemów informatycznych w Urzędzie. Priorytetowym działaniem dla wzmocnienia odporności na zagrożenia jest również zapewnienie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych Urzędu Gminy. W tym celu zostanie przeprowadzona techniczna diagnoza cyberbezpieczeństwa, wraz ze szkoleniem pracowników z zakresu cyberbezpieczeńtwa,przez podmiot zewnętrzny posiadający wymagane certyfikaty. Wszystkie wymienione elementy wpisują się w szeroko pojętą koncepcję rozwoju cyfrowego Gminy oraz wzmocnienia cyfrowej odporności na zagrożenia realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
 

Czas trwania projektu: Projekt realizowany jest od 07.04.2022 roku.
Maksymalny czas realizacji to 18 miesięcy, jednak nie dłużej niż do dnia 30.09.2023 roku.
 

Planowane efekty: Realizacja projektu umożliwi znaczny rozwój cyfrowy  Gminy Czorsztyn, poprzez usprawnienie pracy urzędników, dostosowane do aktualnych zabezpieczeń i nowszego oprogramowania, usprawnienia pracy, wzmocnienia cyfrowej odporności na zagrożenia, zwiększenia potencjału cyfrowegoWartość dofinansowania: 229 920,00 zł