spływ
sr1
zan1
1w
bocki
1
4
2
7
Przejdź do stopki

Cyberbezpieczny samorząd

Treść

Gmina Czorsztyn  podpisała umowę o powierzenie grantu na realizację zadania pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd”. Projekt jest realizowany w ramach Funduszy Europejskich Na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Gminy Czorsztyn oraz jednostek podległych poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

Realizacja projektu polegać będzie m.in. na sporządzeniu procedur i instrukcji SZBI zakupie sprzętu informatycznego, agregatu prdotwórczego dla Urzędu Gminy Czorsztyn, licencji, oraz szkoleń, w wyniku których podniesiemy poziom cyberbezpieczeństwa.
Z projektu korzystać będą pracownicy Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Efektem projektu będzie rozwój potencjału cyfrowego Gminy Czorsztyn i jej jednostek podległych oraz zwiększenie odporności na cyberzagrożenia.

Wartość projektu: 625 158,00 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 82% - 511 926,44 zł,

Wysokość wkładu z Budżetu Państwa : 18% - 113 231,56 zł.

#FunduszeUE