spływ
sr1
zan1
1w
bocki
1
4
2
7
Przejdź do stopki

Fundusz Dróg Samorządowych

Treść

flaga Polski i godło Polski

W sołectwie Maniowy rozpoczęto roboty budowlane związane z przebudową ul. Kasprowicza oraz ul. Wyspiańskiego. W ramach zaplanowanej inwestycji zaplanowano m.in.:

  • przebudowę nawierzchni  ulic
  • wykonanie chodnika jednostronnego o nawierzchni z betonowej kostki brukowej
  • utwardzenie pobocza
  • regulację wysokościową istniejących wpustów ulicznych

Przebudowa dróg gminnych realizowana jest przy dofinansowaniu, jakie samorząd pozyskał w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Całkowity koszt inwestycji to 620 420, 71 zł, z czego kwota pozyskanych środków stanowi 306 144 zł.

Środki przeznaczone na przebudowę ul. Wyspiańskiego – koszt całkowity zadania to 330 930, 73 zł, z czego kwota dofinansowania stanowi 165 358 zł oraz przebudowę ul. Kasprowicza – kosz całkowity zadania to 289 489,98 zł , z czego kwota dofinansowania stanowi 140 786 zł.

Prace wykonuje firma FHU Rutkowski z Ludźmierza.  Roboty zostaną wykonane w terminie do grudnia 2020 r.