spływ
sr1
zan1
1w
bocki
1
4
2
7
Przejdź do stopki

PL-SK 2007-2013

Treść

Tytuł programu Realizator
Budowa transgranicznej ścieżki spacerowej w Czerwonym Klasztorze i Sromowcach Niżnych łącząca obiekty słowacko-polskiego pogranicza Gmina Czorsztyn
Poznawanie się i integracja „Małych Ojczyzn” pogranicza polsko – słowackiego – mieszkańców Gminy Czorsztyn i Czerwonego Klasztoru GCK
Ścieżka rowerowopiesza wokół Tatr „Pienińska Pętla – opracowanie dokumentacji technicznej Gmina Czorsztyn
Dunajec-wspólna rzeka-wspólna sprawa ZPO w Sromowcach Niżnych, partner - Gmina Czorsztyn