spływ
sr1
zan1
1w
bocki
1
4
2
7
Przejdź do stopki

Program Regionalny

Treść

Tytuł programu Realizator
Ścieżka przyrodniczo-leśna „Modrzewie" w Kluszkowczach” Gmina Czorsztyn
Wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Czorsztyn ZGK
Innowacyjny Czorsztyn-utworzenie Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania w administracji publicznej wraz z zapewnieniem świadczenia e-Usług Gmina Czorsztyn
Budowa centralnego systemu ciepłowniczego obiektów użyteczności publicznej Gminy Czorsztyn, wykorzystującego odnawialne źródła energii Gmina Czorsztyn