spływ
sr1
zan1
1w
bocki
1
4
2
7
Przejdź do stopki

Budowa ścieżki rowerowej dookoła Jeziora Czorsztyńskiego - odcinek II: Zatopiona Osada - trasa rowerowa w Czorsztynie (od miejscowości Huba do miejscowości Mizerna)

Treść


 

 W dniu 20 grudnia zakończono prace budowlane przy ścieżce rowerowej. Zakres robót budowlanych w zakresie budowy trasy rowerowej obejmował: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, wykonanie podbudowy ścieżki, umocnienie brzegów narzutami kamiennymi od strony jeziora oraz wyprofilowanie i utwardzenie. Wybudowano nowe kładki, które łączą ze sobą odcinki ścieżki rowerowej. Zamontowano bariery ochronne oraz położono nawierzchnię asfaltową. Zamontowano oznakowanie pionowe na ścieżce oraz nasienione zostało oznakowanie poziome. Miejsca postojowe zostały wykończone i uposażone w ławki do odpoczynku. Koszt robot budowlanych wyniósł 7 241 111,46 zł


Bajkowy krajobraz


Jarzębina na drzewach się czerwieni w powietrzu już czuć jesień, a w Gminie Czorsztyn wzdłuż północnego brzegu Jeziora Czorsztyńskiego trwają nadal zawansowane prace przy budowie ścieżki rowerowej. Dla Samorządu Gminy Czorsztyn jest to inwestycja, która ma na celu podnieść atrakcyjność gminy i rozwój gospodarki, a zarazem zachęcić wszystkich do zdrowego spędzania czasu na rowerze.

Dotychczas wiele osób Jezioro Czorsztyńskie kojarzyło z pięknym akwenem wodnym i sportami wodnymi, od czasu budowy ścieżki rowerowej wzdłuż brzegu Jeziora Czorsztyńskiego można usłyszeć od miłośników dwóch kółek, że jest to bajkowy krajobraz dający możliwość całkowitego odprężenia się od zgiełku i codziennych obowiązków. Budowa ścieżki rozpoczęła się już rok temu i została podzielona na dwa etapy: Odcinek II Zatopiona Osada – trasa rowerowa w Czorsztynie (od miejscowości Huba do miejscowości Mizerna)Koszt części II odcinka ścieżki wynosi: 8 934 905,20 zł w tym otrzymane dofinansowanie to  5 282 031,36 zł.

Trasa na cały odcinku została umocniona narzutami kamiennymi od strony jeziora, oraz wyprofilowania i utwardzona. Istniejące zapory rumoszowe zostały zagospodarowane na brodo przejazdy. Wybudowano nowe kładki, które łączą ze sobą odcinki ścieżki rowerowej. Zgodnie z projektem na trasie są systematycznie montowane bariery ochronne. Została już położona nawierzchnia asfaltowa oraz wykonano fundamenty pod budowę miejsc do obsługi rowerów. Ścieżka przebiega również po istniejących drogach gminnych, które będą pełnić funkcję dotychczasowych dróg dojazdowych do pól, a zarazem będą służyć, jako ścieżka rowerowa.

Dla całego projektu jest przygotowana organizacja ruchu, która zostanie zainstalowana w kolejnym etapie wykonywania zadania.

Do zakończenia prac i oddania ścieżki do użytku niewiele czasu zostało. Mimo, że nadal jest to teren budowy w weekendy możemy spotkać osoby, poruszające się na dwóch kółkach. Piękna panorama, którą możemy podziwiać zapiera dech w piersiach.

Drogi czytelniku, poniżej zamieszczamy zdjęcia z budowy ścieżki i zachęcamy wszystkich do aktywnego spędzania czasu wzdłuż północnego brzegu Jeziora Czorsztyńskiego.

Maniowy, listopad 2019 r.

 


 

Trwają prace budowlane...

Wiosna budzi się do życia, promienie słońca co­raz odważniej wyglądają zza chmur a wstępująca na nowo energia pcha ku nowej przygodzie. Na brzegach jeziora słychać warkot koparek oraz ciężarówek, które kursują nie­mal nieustannie wożąc żwir, by utwardzić nawierzchnię po­wstającej ścieżki rowerowej. W głowach już rodzi się wizja rodzinnej rowerowej wycieczki z widokiem na Zielone Skałki. Prace rozbiórkowe, przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowy, umocnienie brzegów, fundamenty pod kładki większości zostały wykonane. Pierwszy etap robót ziemnych zostanie zakończony już końcem bieżącego miesiąca. Następnie rozpoczną się bardziej zaawansowane prace, które będą polegały na wstawianiu barwierek, budowie miejsc postojowych dla rowerów.

Maniowy, kwiecień 2019 r.


Do końca przyszłego roku inwestycja zostanie zakończona.Prowadzone prace w ostatnim czasie polegały na robotach przygotowawczych, czyli wyrównaniu terenu, położenie podbudowy, umocnienie brzegów oraz przygotowanie fundamentów pod kładki.

Do wykonania w/w zadania Gmina Czorsztyn otrzymała darowiznę od ZEW Niedzica S.A. w postaci pospółki, która została wydobyta z czaszy zbiornika Jeziora Czorsztyńskiego. Materiał w postaci pospółki już częściowo został wykorzystany do podbudowy ścieżki.

Maniowy, grudzień 2018 r.

Opracowała: Kamila Worwa-Ciapała


Za oknem już wiele zmian. Kolorowe lato wygasło i widać już jesień. Drzewa lekko powiewają tracąc liście, które tworzą kolorowe dywany. Dla pracowników nie jest straszna ranna mgła i chłód powiewający od wody i Tatr. Pomimo atmosfery jesiennej na brzegach jeziora trwają pracę ziemne przy budowie:

• Część II: Odcinek II Zatopiona Osada – trasa rowerowa w Czorsztynie (od miejscowości Huba do miejscowości Mizerna).

Słychać warkot maszyn, samochodów przywożących skały, koparki równające teren pod ścieżkę. Prowadzone prace mają na celu wyrównanie terenu, umocnienie brzegów oraz przygotowanie fundamentów pod kładkę. Drodzy czytelnicy! Jest to największa inwestycja dla Gminy Czorsztyn, która została rozpoczęta, a efekty końcowe zobaczymy już w przyszłym roku.

Galeria ze zdjęciami na końcu strony.

Maniowy. 11.10.2018 r.

Opracowała: Kamila Worwa-Ciapała


 W dniu 18 lipca br. Wójt Gminy Czorsztyn Tadeusz Wach podpisał umowę z wykonawcą na zadnie pn. „Budowa ścieżki rowerowej dookoła Jeziora Czorsztyńskiego” w ramach, którego zostanie wybudowana ścieżka rowerowa.

Część II: Odcinek II Zatopiona Osada – trasa rowerowa w Czorsztynie (od miejscowości Huba do miejscowości Mizerna)” wykona druga firma - Konsorcium  Lider: PBM Sułkowscy Sp. Jawna; ul. Fabryczna 1D; 34-600 Limanowa Partner: Zakład Melioracyjno –Budowlany WiR; Wiesław Młynarczyk- Ryszard Biedroń Sp. j. ul. Zygmunta Augusta 12; 34-600 Limanowa. Koszt całej inwestycji wyniesie 7 072 891,77 zł w tym otrzymane dofinansowanie 5 282 031,38 zł.

Projekt nr RPMP.06.03.03-12-0285/17 pn.: Budowa ścieżki rowerowej dookoła Jeziora Czorsztyńskiego – odcinek II: Zatopiona Osada – trasa rowerowa w Czorsztynie (od miejscowości Huba do miejscowości Mizerna) współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020.

Opracowała: Kamila Worwa-Ciapała

 


 Po roku starań Gmina Czorsztyn otrzymała dofinansowanie na budowę ścieżek pieszo - rowerowych wzdłuż brzegu Jeziora Czorsztyńskiego. Będą one budowane w dwóch odcinkach:

Odcinek o nazwie Zatopiona Osada rozpocznie się od Huby do Mizernej oraz odcinek drugi o nazwie Czarna Dama rozpocznie się od Mizernej i zakończy się w Czorsztynie.

 W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 6 Osi Priorytetowej Dziedzictwo regionalne, działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne
i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych realizowany  będzie projekt pn.  „Budowa ścieżki rowerowej dookoła Jeziora Czorsztyńskiego – odcinek II: Zatopiona Osada – trasa rowerowa w Czorsztynie (od miejscowości Huba do miejscowości Mizerna)” w ramach zadania: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA ZBIORNIKA CZORSZTYŃSKIEGO – TRASY ROWEROWE.

Orientacyjne koszty kształtują się następująco:

Odcinek ZATOPIONA OSADA: Całkowita wartość zadania: 7 042 708,62 zł w tym otrzymane dofinansowanie: 5 282 031,38 zł.

   Odcinek ścieżki pn. Zatopiona Osada znajduje się w miejscowościach Maniowy i Mizerna.

 Początek ścieżki zaplanowano od istniejącej drogi gminnej (asfaltowej), krzyżującej się z DW969, na wysokości wsi Huba. Trasa biegnie wzdłuż północnego brzegu jeziora Czorsztyńskiego i jest posadowiona bezpośrednio przy stoku jeziora. Ścieżkę zaprojektowano na nasypie wykonanym z kruszywa naturalnego. Trasę przecinają jary i cieki na których zaprojektowano remont i przebudowę 5 brodo przejazdów, 4 przepustów. Ścieżka przebiega również po istniejących drogach gminnych, które przewidziano do remontu i oznakowania. 

 Zakres inwestycji na tym odcinku obejmuje:

  • budowę trasy rowerowej, dwukierunkowej o szerokości 2,5 m oraz 3,0 m, o długości 5, 75 km w miejscowości Maniowy,
  • oznakowanie istniejącej drogi 1,56 km,
  • budowę 5 Miejsc Obsługi Rowerzystów,
  • wzmocnienie korpusu narzutem kamiennym,
  • miejscowe umocnienie skarp płytami i siatkami stalowymi,
  • wykonanie oznakowania i zabezpieczenie wysokich skarp poręczami ochronnymi,
  • przebudowę 4 przepustów,
  • przebudowę 5 brodo przejazdów.

Ścieżka Zatopiona Osada - Galeria