spływ
sr1
zan1
1w
bocki
1
4
2
7
Przejdź do stopki

Budowa ścieżki rowerowej dookoła Jeziora Czorsztyńskiego - odcinek I: Czarna Dama - trasa rowerowa w Czorsztynie (od miejscowości Mizerna do Czorsztyn Nadzamcze)

Treść


W dniu 20 grudnia zakończono prace budowlane przy ścieżce rowerowej. Zakres robót budowlanych w zakresie budowy trasy rowerowej obejmował: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, wykonanie podbudowy ścieżki, umocnienie brzegów narzutami kamiennymi od strony jeziora oraz wyprofilowanie i utwardzenie. Wybudowano nowe kładki, które łączą ze sobą odcinki ścieżki rowerowej. Zamontowano bariery ochronne oraz położono nawierzchnię asfaltową. Zamontowano oznakowanie pionowe na ścieżce oraz nasieno zostało oznakowanie poziome. Miejsca postojowe zostały wykończone i uposażone w ławki do odpoczynku. Koszt robot budowlanych wyniósł   8 822 539,61 zł.


 

Bajkowy krajobraz


Jarzębina na drzewach się czerwieni w powietrzu już czuć jesień, a w Gminie Czorsztyn wzdłuż północnego brzegu Jeziora Czorsztyńskiego trwają nadal zawansowane prace przy budowie ścieżki rowerowej. Dla Samorządu Gminy Czorsztyn jest to inwestycja, która ma na celu podnieść atrakcyjność gminy i rozwój gospodarki, a zarazem zachęcić wszystkich do zdrowego spędzania czasu na rowerze.

Dotychczas wiele osób Jezioro Czorsztyńskie kojarzyło z pięknym akwenem wodnym i sportami wodnymi, od czasu budowy ścieżki rowerowej wzdłuż brzegu Jeziora Czorsztyńskiego można usłyszeć od miłośników dwóch kółek, że jest to bajkowy krajobraz dający możliwość całkowitego odprężenia się od zgiełku i codziennych obowiązków.

Trasa na cały odcinku została umocniona narzutami kamiennymi od strony jeziora, oraz wyprofilowania i utwardzona. Istniejące zapory rumoszowe zostały zagospodarowane na brodo przejazdy. Wybudowano nowe kładki, które łączą ze sobą odcinki ścieżki rowerowej. Zgodnie z projektem na trasie są systematycznie montowane bariery ochronne. Została już położona nawierzchnia asfaltowa oraz wykonano fundamenty pod budowę miejsc do obsługi rowerów. Ścieżka przebiega również po istniejących drogach gminnych, które będą pełnić funkcję dotychczasowych dróg dojazdowych do pól,
a zarazem będą służyć, jako ścieżka rowerowa.

Dla całego projektu jest przygotowana organizacja ruchu, która zostanie zainstalowana w kolejnym etapie wykonywania zadania.

Do zakończenia prac i oddania ścieżki do użytku niewiele czasu zostało. Mimo, że nadal jest to teren budowy w weekendy możemy spotkać osoby, poruszające się na dwóch kółkach. Piękna panorama, którą możemy podziwiać zapiera dech w piersiach.

Drogi czytelniku, poniżej zamieszczamy zdjęcia z budowy ścieżki i zachęcamy wszystkich do aktywnego spędzania czasu wzdłuż północnego brzegu Jeziora Czorsztyńskiego.

Maniowy, listopad 2019 r.


 

 Trwają prace budowlane...

Wiosna budzi się do życia, promienie słońca, co­raz odważniej wyglądają zza chmur a wstępująca na nowo energia pcha ku nowej przygodzie. Na brzegach jeziora słychać warkot koparek oraz ciężarówek, które kursują nie­mal nieustannie wożąc żwir, by utwardzić nawierzchnię po­wstającej ścieżki rowerowej.
W głowach już rodzi się wizja rodzinnej rowerowej wycieczki z widokiem na Zielone Skałki. Prace rozbiórkowe, przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowy, umocnienie brzegów, fundamenty pod kładki większości zostały wykonane. Pierwszy etap robót ziemnych zostanie zakończony już końcem bieżącego miesiąca. Następnie rozpoczną się bardziej zaawansowane prace, które będą polegały na wstawianiu barierek, budowie miejsc postojowych dla rowerów.

Maniowy, kwiecień 2019 r.

 

 


Piękne kolory jesieni pokrył biały puch czuć już klimat świąteczny, a niedawno jeszcze na brzegach Jeziora Czorsztyńskiego było słychać warkot maszyn, koparki równające teren pod ścieżkę oraz ludzi pracujących w pocie czoła umacniających wielkimi kamieniami brzegi ścieżki. Niniejszy projekt to bardzo duża inwestycja dla Samorządu Gminy Czorsztyn. Nadzór inwestorki nad I odcinkiem ścieżki pełni firma: Projektowanie i nadzór w Budownictwie
- mgr inż. Mariusz Murzyniak.

Do końca przyszłego roku inwestycja zostanie zakończona. Prowadzone prace w ostatnim czasie polegały na robotach przygotowawczych, czyli wyrównaniu terenu, położenie podbudowy, umocnienie brzegów oraz przygotowanie fundamentów pod kładki.

Do wykonania w/w zadania Gmina Czorsztyn otrzymała darowiznę od ZEW Niedzica S.A. w postaci pospółki, która została wydobyta z czaszy zbiornika Jeziora Czorsztyńskiego. Materiał w postaci pospółki już częściowo został wykorzystany do podbudowy ścieżki.

Maniowy, 13.12.2018 r.

Opracowała: Kamila Worwa-Ciapała


Za oknem już wiele zmian. Kolorowe lato wygasło i widać już jesień. Drzewa lekko powiewają tracąc liście, które tworzą kolorowe dywany.
Dla pracowników nie jest straszna ranna mgła i chłód powiewający od wody i Tatr. Pomimo atmosfery jesiennej na brzegach jeziora trwają pracę ziemne przy budowie:

• Część I: Odcinek I Czarna Dama – trasa rowerowa w Czorsztynie (od miejscowości Mizerna do Czorsztyna Nadzamcze).

Słychać warkot maszyn, samochodów przywożących skały, koparki równające teren pod ścieżkę. Prowadzone prace mają na celu wyrównanie terenu, umocnienie brzegów oraz przygotowanie fundamentów pod kładkę. Drodzy czytelnicy! Jest to największa inwestycja dla Gminy Czorsztyn, która została rozpoczęta, a efekty końcowe zobaczymy już
w przyszłym roku.

Maniowy, 11.10.2018 r.                                                                         

Opracowała: Kamila Worwa-Ciapała


W dniu 18 lipca br. Wójt Gminy Czorsztyn Tadeusz Wach podpisał umowę z wykonawcą na zadnie pn. „Budowa ścieżki rowerowej dookoła Jeziora Czorsztyńskiego” w ramach, którego zostanie wybudowana ścieżka rowerowa.

Część I: Odcinek I Czarna Dama – trasa rowerowa w Czorsztynie (od miejscowości Mizerna do Czorsztyna Nadzamcze)” wykona Konsorcjum Lider: Podhalańskie Drogi Sp. z o.o. z siedzibą ul. Składowa 12c, 34-400 Nowy Targ oraz Partner  Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. z siedzibą ul. Szaflarska 102, 34-400 Nowy Targu. Koszt całej inwestycji wyniesie 9 000 142,42 zł w tym otrzymane dofinansowanie 5 884 052,99 zł.

Projekt  nr RPMP.06.03.03-12-0287/17 pn.: „Budowa ścieżki rowerowej dookoła Jeziora Czorsztyńskiego – odcinek I: Czarna Dama – trasa rowerowa w Czorsztynie (od miejscowości Mizerna do miejscowości Czorsztyn Nadzamcze)” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020.


Po roku starań Gmina Czorsztyn otrzymała dofinansowanie na budowę ścieżek pieszo - rowerowych wzdłuż brzegu Jeziora Czorsztyńskiego. Będą one budowane w dwóch odcinkach:

Odcinek o nazwie Czarna Dama rozpocznie się od Mizernej i zakończy się w Czorsztynie oraz odcinek drugi o nazwie Zatopiona Osada rozpocznie się od Huby do Mizernej.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 6 Osi Priorytetowej Dziedzictwo regionalne, działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne
i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych realizowany  będzie projekt pn.   „Budowa ścieżki rowerowej dookoła Jeziora Czorsztyńskiego – odcinek I: Czarna Dama – trasa rowerowa w Czorsztynie (od miejscowości Mizerna do miejscowości Czorsztyn Nadzamcze)” w ramach zadania: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA ZBIORNIKA CZORSZTYŃSKIEGO – TRASY ROWEROWE.

Orientacyjne koszty kształtują się następująco:

Odcinek CZARNA DAMA: Całkowita wartość zadania: 7 845 404,09 zł w tym otrzymane dofinansowanie: 5 884 052,99 zł.

Planowane przedsięwzięcie obejmuje: budowę trasy rowerowej, dwukierunkowej w miejscowościach: Mizerna, Kluszkowce, Czorsztyn. Początek trasy rozpoczyna się w miejscowości Mizerna – jest to zjazd z drogi publicznej na tereny obrzeży zbiornika Czorsztyńskiego, wchodząc dalej w strefę otuliny Pienińskiego Parku Narodowego. Planowana ścieżka oplata cały półwysep Stylchyn następnie wchodzi w gminną drogę publiczną. Biegnąc dalej w miejscowości Kluszkowce przechodzi przez ośrodek rekreacyjno – wypoczynkowy „Czorsztyn-ski”, zataczając pętlę. Rozwidlenie pętli prowadzi do dwóch tras: jedna trasa jest łatwiejsza a druga z kolei jest trudniejsza, gdyż występują na niej liczne wzniesienia. W dalszej części ścieżka ponownie łączy się z obrzeżem Jeziora Czorsztyńskiego i prowadzi do kolejnego rozwidlenia. W tym miejscu trasa prowadzi po drodze gminnej do centrum wsi Czorsztyn.
Wyznaczona trasa w większości biegnie wzdłuż północnego brzegu jeziora Czorsztyńskiego i jest posadowiana bezpośrednio przy stoku jeziora. Tereny przyległe do stoku są w większości stabilne gruntowo. Brzegi zbiornika są częściowo zakrzewione niską roślinnością zadarniająca brzegi przed ich rozmyciem. Teren posiada niewielkie zakrzewienia kolidujące
z inwestycją. Nie przewiduje się jakiejkolwiek wycinki drzew, dla potrzeb planowanego przedsięwzięcia. Ścieżka zostanie oznakowana tablicami (na początku i końcu odcinka) informującymi o atrakcjach turystycznych regionu.             

Zakres inwestycji obejmuje:

  • budowę trasy rowerowej, dwukierunkowej w miejscowościach: Maniowy, Kluszkowce, Mizerna, Czorsztyn,
  • Oznakowanie istniejącej drogi,
  • budowę 2 Miejsc Obsługi Rowerzystów,
  • wykonanie  kładek pieszo-jezdnych. Kładki wykonane będą jako konstrukcje jednoprzęsłowe, posadowione na przyczółkach żelbetowych wzmocnionych mikro palami, konstrukcja nośna z włókien szklanych wzmacnianych kompozytami z nawierzchnia z żywic, balustrady aluminiowe,
  • remont kładek o konstrukcji stalowo drewnianej,
  • wzmocnienie korpusu narzutem kamiennym,
  • miejscowe umocnienie skarp płytami siatkami stalowymi,
  • wykonanie oznakowania i zabezpieczenie wysokich skarp poręczami ochronnymi.,
  • montaż tablic informacyjnych.

Ścieżka Czarna Dama - Galeria