spływ
sr1
zan1
1w
bocki
1
4
2
7
Przejdź do stopki

„Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia”

Treść

Projekt nr RPMP.04.01.01-12-1075/17

Cel projektu

Przedmiotem projektu jest montaż odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych na terenie powiatu chrzanowskiego, brzeskiego oraz nowotarskiego. Projekt jest  realizowany w Partnerstwie 10 Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia. W ramach projektu zainstalowane zostaną kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, powietrzne pompy ciepła do c.w.u. oraz ekologiczne kotły na biomasę. Łączna moc zainstalowana z odnawialnych źródeł energii osiągnięta w wyniku realizacji projektu wynosi: 15,98 MW.

 

Okres realizacji projektu: od 01.06.2018-31.12.2020


Planowane rezultaty: 

  • · Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE: 4053,07MWhe/rok
  • · Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE: 12 278,9 MWh/rok
  • · Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 8005,51 [tony równoważnika CO2] (CI 34) rok.

 

W ramach projektu zostanie zainstalowanych 3560 szt. mikro instalacji odnawialnych źródeł energii:

1175 szt. jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE

2385 szt. jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE

 

Wartość projektu ogółem:                             52 678 506,37 zł
Wydatki kwalifikowane:                               48 092 932,00 zł
Dofinansowanie ze środków EFRR:             28 855 759,18 zł

 

Gmina Czorsztyn w swoim zakresie przewiduje montaż:

- 65 szt. kolektorów słonecznych o łącznej mocy zainstalowanej 0,57 MW

- 31 szt. powietrznych pomp ciepła o łącznej mocy zainstalowanej 0,10 MW

- 49 szt. instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej 0,13 MW

 

                                             Instalacja OZE Wkład Własny UŚREDNIONY
Kolektory słoneczne zestaw SOL 1 (2 panele) 8% 4 400,00 zł
zestaw SOL 2 (3 panele) 8% 5 400,00 zł
zestaw SOL 3 (4 panele) 8% 6 400,00 zł
zestaw SOL 4 (5 paneli) 8% 7 400,00 zł
zestaw SOL 5 (6 paneli) 8% 9 500,00 zł
zestaw SOL 6 (8 paneli) 8% 11 200,00 zł
zestaw SOL P (1 panele) 8% 6 200,00 zł
zestaw SOL P (2 panele) 8% 7 200,00 zł
zestaw SOL P (3 paneli) 8% 7 900,00 zł
zestaw SOL p (6 paneli) 8% 15 800,00 zł
zestaw SOL 1 (2 panele) 23% 5 700,00 zł
zestaw SOL 2 (3 panele) 23% 7 000,00 zł
zestaw SOL 3 (4 panele) 23% 8 300,00 zł
zestaw SOL 4 (5 paneli) 23% 9 600,00 zł
zestaw SOL 5 (6 paneli) 23% 12 200,00 zł
zestaw SOL P (2 panele) 23% 9 300,00 zł
Pompa ciepła 8% 4 900,00 zł
Panele fotowoltaiczne 1,7 kW 8% 4 600,00 zł
Panele fotowoltaiczne 2,04 kW 8% 5 900,00 zł
Panele fotowoltaiczne 3,06 kW 8% 8 700,00 zł
Panele fotowoltaiczne 4,76 kW 8% 12 800,00 zł
Panele fotowoltaiczne 6,12 kW 8% 14 900,00 zł
Panele fotowoltaiczne 7,14 kW 8% 17 300,00 zł
Panele fotowoltaiczne 1,7 kW 23% 6 000,00 zł
Panele fotowoltaiczne 2,04 kW 23% 7 600,00 zł
Panele fotowoltaiczne 3,06 kW 23% 11 200,00 zł
Panele fotowoltaiczne 4,76 kW 23% 16 500,00 zł
Panele fotowoltaiczne 7,14 kW 23% 22 400,00 zł
kotły biomasowe 12kW 8% 9 200,00 zł
kotły biomasowe 16kW 8% 9 500,00 zł
kotły biomasowe 20kW 8% 9 700,00 zł
kotły biomasowe 25kW 8% 10 000,00 zł
kotły biomasowe 30kW 8% 10 200,00 zł