spływ
sr1
zan1
1w
bocki
1
4
2
7
Przejdź do stopki

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR IV/34/2019 RADY GMINY CZORSZTYN Z DNIA 1 LUTEGO 2019 r. W SPRAWIE NADANIA STATUTÓW SOŁECTW z późn. zm.

Treść

KONSULTACJE SPOŁECZNE

PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR IV/34/2019

RADY GMINY CZORSZTYN Z DNIA 1 LUTEGO 2019 r.

W SPRAWIE NADANIA STATUTÓW SOŁECTW z późn. zm.

 

 

WÓJT GMINY CZORSZTYN

z a p r a s z a

mieszkańców Gminy Czorsztyn do konsultacji społecznych.

 

1. Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie zmiany zapisów Statutu Sołectw dostępny na stronie internetowej gminy https://czorsztyn.pl/ w Ogłoszeniach, w BIP-ie https://bip.malopolska.pl/ugczorsztyn,m,128826,konsultacje-z-mieszkancami.html Urzędu Gminy oraz  w sekretariacie Urzędu Gminy.

2. Cel konsultacji

Celem konsultacji jest poznanie stanowiska mieszkańców Gminy Czorsztyn w zakresie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutów Sołectw, a w szczególności poznania ich uwag i opinii.

3. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 11 do 26 lipca 2024 r. do godziny 15.30.

4. Forma konsultacji

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnych opinii lub uwag do projektu uchwały, na druku: Formularz konsultacji do składania uwagi i opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/34/2019 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie nadania Statutów Sołectw z późn. zm., który można:

  1. przesyłać listownie na adres Urzędu Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach, 34-431 Maniowy, ul. Gorczańska 3,
  2. złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Gminy (pokój 17 I piętro),
  3. elektronicznie na adres e-mail: gmina@czorsztyn.pl

5. Zasięg terytorialny

Konsultacje społeczne mają zasięg ogólnogminny i lokalny. W konsultacjach biorą udział wszyscy mieszkańcy Gminy Czorsztyn, ponieważ sprawa dotyczy całej gminy i poszczególnych sołectw.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz opracowanie i ogłoszenie wyników jest Sekretarz Gminy.

 

                                                                                                          Wójt Gminy Czorsztyn

                                                                                                              /-/ Aneta Markus