spływ
jezioro
Czorsztyn
Czorsztyn
zachód
zima
stare maniowy
gmina czorsztyn
Przejdź do stopki

OBWIESZCZENIE Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn zwołuje XLIII zwyczajną sesję Rady Gminy Czorsztyn Porządek obrad: Otwarcie sesji i powitanie. Stwierdzenie quorum. Zgłoszenie i odczytanie uwag oraz poprawek do porządku obrad, głosowanie porządku obrad. Przyjęcie protoko