spływ
sr1
zan1
1w
bocki
1
4
2
7
Przejdź do stopki

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Maniowach informuje, że 1marca 2024 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 28 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie