spływ
sr1
zan1
1w
bocki
1
4
2
7
Przejdź do stopki

Raport z przygotowań do III Igrzysk Europejskich 2023 Kraków Małopolska

Raport z przygotowań do III Igrzysk Europejskich 2023 Kraków Małopolska

Treść

  Niniejszy dokument powstał w celach zaprezentowania postępów prac w przygotowaniach do III Igrzysk Europejskich 2023 Kraków Małopolska oraz ukazania osiągniętych wskaźników. Raport jest kompilacją dwóch sprawozdań złożonych przez Spółkę Igrzyska Europejskie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

  Informacje zawarte w raporcie obejmują okres od 1 października 2022 do 31 stycznia 2023 r. oraz okres od 1 do 28 lutego 2023 r. wraz z wybranymi informacjami dotyczącymi okresu do 15 marca br. Dla lepszego ukazania kontekstu osiągniętych wskaźników i zrealizowanych działań raport może zawierać informacje z czasu poprzedzającego raportowany okres i informować o działaniach przyszłych.

  Działania wykazane w raporcie są wynikiem realizacji koncepcji i planów działań opracowanych przez Dyrektorów i Managerów poszczególnych jednostek organizacyjnych Spółki we współpracy z Zespołem ds. Zarządzania Projektowego. Zaplanowane działania zostały skomunikowane wewnętrznie (między pionami) oraz zewnętrznie (z działaniami ATOS) w tym celu zidentyfikowano wspólne kamienie milowe.

  Podstawą do stworzenia planów były: podpisana w maju 2022 r. Umowa Miasta i Regionu Gospodarza z Europejskim Stowarzyszeniem Komitetów Olimpijskich, Polskim Komitetem Olimpijskim i Komitetem Organizacyjnym (Spółką Igrzyska Europejskie 2023), zwana dalej również umową HCRC, która określa zakresy działań i współpracy pomiędzy stronami; wnioski płynące z odbytych programów obserwacyjnych oraz raporty podsumowujące poprzednie edycje Igrzysk Europejskich.

 

 Raport z przygotowań do III Igrzysk Europejskich 2023

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego