spływ
sr1
zan1
1w
bocki
1
4
2
7
Przejdź do stopki

„Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Sromowce Wyżne”

Treść

 

 

 

W nowo powstałym obiekcie o powierzchni użytkowej 661,52 m2 oprócz pełnowymiarowego boiska sportowego do dyspozycji uczniów i nauczycieli są dwie szatnie, gabinet nauczyciela, magazyn do przechowywania sprzętu sportowego, pomieszczenia sanitarne oraz zaplecze dla serwisu sprzątającego.

Pomiędzy istniejącym budynkiem szkoły a nowo powstałą salą gimnastyczną oraz wejściem na szkolne boisko wielofunkcyjne powstały ciągi komunikacyjne, zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi i bhp. Nowe chodniki i podwórko zapewniło bezpieczne poruszanie się między budynkami osobom ze szczególnymi potrzebami. Wejście główne do sali gimnastycznej zostało wyposażone w ruchome schody i platformę do transportu osób niepełnosprawnych.

Obecnie wykonawca stara się o pozyskanie niezbędnych pozwoleń na użytkowanie obiektu.

Sala gimnastyczna w Sromowcach Wyżnych powstała dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 600 000 zł oraz programu "Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej", maksymalnie do 50% wartości inwestycji. Pozostała część środków pochodzi z budżetu Gminy Czorsztyn. Wartość tej inwestycji to kwota 4 646 630,58 zł.


Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej

Edycja 2019

„Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Sromowce Wyżne”

W dniu 10.02.2022 r. Gmina Czorsztyn podpisała z Ministerstwem Sportu i Turystyki  umowę o dofinansowanie zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Sromowce Wyżne”.  Zakres prac obejmuje budowę pełnowymiarowej sali gimnastycznej   wraz z pomieszczeniami szatniowo – sanitarnymi, pokojem dla nauczycieli oraz magazynami.

Kwota dofinansowania wynosi 2 401 600,00 zł, co stanowi nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych zadania.

 

W drodze postępowania przetargowego w dniu 13.08.2021 r. Gmina Czorsztyn wyłoniła wykonawcę zadania – firmę F.B. „MORCIN” Krzysztof Jagieła, Ochotnica Dolna, z którą to została podpisana umowa na kwotę 3 658 245,29 zł.

Termin wykonania inwestycji to grudzień 2023 r.

„Celem programu jest wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów sportowych na terenie Gminy Czorsztyn”

Dofinansowano ze środków  Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej , których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.