spływ
sr1
zan1
1w
bocki
1
4
2
7
Przejdź do stopki

„Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w miejscowości Kluszkowce”

Treść

 

 

W sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kluszkowcach, prace dobiegają końca. Położona została wykładzina sportowa, na której oznaczono linie, zamontowano bramki, kosze do piłki oraz siatki zabezpieczające. Gotowe są również pomieszczenia techniczne i magazynowe. W łazienkach zamontowano umywalki, toalety i baterie.

W nowo powstałej sali gimnastycznej do dyspozycji uczniów i pracowników będą jeszcze pomieszczenia szatniowo-sanitarne, pokój dla nauczycieli oraz magazyn do przechowywania sprzętu sportowego.

Łączna wartość tej inwestycji to kwota 4 576 636,38 zł. Na inwestycję pozyskane zostały środki finansowe pochodzące z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach konkursu „Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej”. Wysokość dofinansowania wynosi 2 377 800 zł, pozostałe fundusze wyasygnowane zostały przez Gminę Czorsztyn.

Obecnie wykonawca wdraża procedurę pozyskania niezbędnych pozwoleń na użytkowanie obiektu.

 


Sprzyjające warunki pogodowe i wiosenna aura przyspieszyły prace związane z budową sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w miejscowości Kluszkowce.  

Prace prowadzone są wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. W środku położono część płytek, m.in. w łazienkach oraz na klatce schodowej. Na ścianach zamontowano chłodnico-nagrzewnice, które dzięki swojej konstrukcji pozwolą na regulację wydajności oraz cyrkulację powietrza, co zapewni skuteczne i równomierne rozprowadzenie chłodnego lub ciepłego powietrza w sali gimnastycznej. Dzięki zamontowanemu systemowi zapewniona będzie wymiana powietrza z odzyskiem ciepła i ogrzewanie zimą. Ponadto urządzenie efektywnie współpracuje z ekologicznym kotłem na biomasę co obniży koszty ogrzewania.

Na zewnątrz trwają prace porządkowe wokół budynku, m.in. wzmacniana jest skarpa od strony południowej – pomiędzy boiskiem szkolnym a salą gimnastyczną. Powstanie również chodnik, którym dzieci i młodzież będzie mogła bezpiecznie przemieszczać się w stronę przystanku autobusowego. 

Przypominamy, że na inwestycję pozyskane zostały środki finansowe pochodzące z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach konkursu „Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej”.

Wysokość dofinansowania wynosi 2 377 800,00 zł, pozostałe fundusze wyasygnowane zostały przez Gminę Czorsztyn. Zakres prac obejmuje budowę pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami szatniowo-sanitarnymi, pokojem dla nauczycieli oraz magazynami.


Podpisanie umowy na budowę sali gimnastycznej w Kluszkowcach

8 kwietnia 2022 r. w Urzędzie Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach została podpisana umowa pomiędzy Gminą Czorsztyn reprezentowaną przez Wójta Gminy Tadeusza Wacha a Firmą Ogólnobudowlaną prezentowaną przez pana Marka Głowę z Łopusznej na realizację inwestycji edukacyjnej - pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w miejscowości Kluszkowce, Gmina Czorsztyn-II” na łączną kwotę 4 576 636, 38 zł.

Zakończenie inwestycji planowane jest na 30.06.2024 r.

 W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania budowy budynku Sali Gimnastycznej na działce ewidencyjnej nr 1062. Budowa sali gimnastycznej prowadzona będzie przy istniejącym obiekcie szkoły.


Dane charakterystyczne dla budynku Sali Gimnastycznej:
- Powierzchnia działki nr 1062 - 10 361,58 m2
- Powierzchnia użytkowa obiektu – 655,22 m2
- Powierzchnia zabudowy – 692,03 m2
- Kubatura całkowita – 6 104,88 m3
- Liczba kondygnacji - 2
- Maksymalna wys. budynku nad teren – 13,85 m
- Wysokość budynku, budynek niski – 8,03 m

 

Ponadto prace obejmują również:
- wykonanie chodników po zasypaniu wykopów przy budynku

- zasilanie hydrantu,
- przebudowę / budowę kanalizacji sanitarnej oraz przyłącz kanalizacji sanitarnej,

- wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej.


W projekcie uwzględniono także roboty rozbiórkowe istniejącej „starej szkoły” wraz z przyłączami instalacyjnymi do tego budynku oraz wykonanie muru oporowego.

Pierwsze postępowanie pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w miejscowości Kluszkowce, Gmina Czorsztyn” zostało unieważnione ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższyła kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Złożonych było 5 ofert.

Podczas drugiego postępowania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w miejscowości Kluszkowce, Gmina Czorsztyn-II” spośród 4 ofert została wybrana najkorzystniejsza.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Nowa sala gimnastyczna da dzieciom i młodzieży możliwość lepszego przygotowania się do zawodów w warunkach odpowiadających standardom XXI wieku. Będzie to obiekt przeznaczony na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego, służący jednocześnie lokalnej społeczności do aktywnego spędzania czasu wolnego, jak również w miarę możliwości umożliwiający współzawodnictwo sportowe.

Mamy nadzieję, że ta inwestycja dzięki poprawie warunków przyszkolnej infrastruktury sportowej sprawi mieszkańcom dużo radości.

 

 


Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej

Edycja 2021

„Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w miejscowości Kluszkowce”

W dniu 10.02.2022 r. Gmina Czorsztyn podpisała z Ministerstwem Sportu i Turystyki  umowę o dofinansowanie zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w miejscowości Kluszkowce”.  Zakres prac obejmuje budowę pełnowymiarowej sali gimnastycznej   wraz z pomieszczeniami szatniowo – sanitarnymi, pokojem dla nauczycieli oraz magazynami.

Kwota dofinansowania wynosi 2 377 800,00 zł, co stanowi nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych zadania.

Gmina Czorsztyn wyłoniła już wykonawcę zadania i w dniu 12.04.2022 r. podpisano umowę z firmą Ogólnobudowlaną Marek Głowa, Łopuszna

 Wartość umowy brutto: 4 576 636, 38 zł

Termin wykonania prac budowlanych: czerwiec 2024 r.

„Celem programu jest wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów sportowych na terenie Gminy Czorsztyn”

Dofinansowano ze środków  Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej , których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.