zima-1
zima
ug
widok
zima-3
wedkarze
jesien
zima-2
r1
Przejdź do stopki

„Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w miejscowości Kluszkowce”

Treść

Podpisanie umowy na budowę sali gimnastycznej w Kluszkowcach

8 kwietnia 2022 r. w Urzędzie Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach została podpisana umowa pomiędzy Gminą Czorsztyn reprezentowaną przez Wójta Gminy Tadeusza Wacha a Firmą Ogólnobudowlaną prezentowaną przez pana Marka Głowę z Łopusznej na realizację inwestycji edukacyjnej - pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w miejscowości Kluszkowce, Gmina Czorsztyn-II” na łączną kwotę 4 576 636, 38 zł.

Zakończenie inwestycji planowane jest na 30.06.2024 r.

 W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania budowy budynku Sali Gimnastycznej na działce ewidencyjnej nr 1062. Budowa sali gimnastycznej prowadzona będzie przy istniejącym obiekcie szkoły.


Dane charakterystyczne dla budynku Sali Gimnastycznej:
- Powierzchnia działki nr 1062 - 10 361,58 m2
- Powierzchnia użytkowa obiektu – 655,22 m2
- Powierzchnia zabudowy – 692,03 m2
- Kubatura całkowita – 6 104,88 m3
- Liczba kondygnacji - 2
- Maksymalna wys. budynku nad teren – 13,85 m
- Wysokość budynku, budynek niski – 8,03 m

 

Ponadto prace obejmują również:
- wykonanie chodników po zasypaniu wykopów przy budynku

- zasilanie hydrantu,
- przebudowę / budowę kanalizacji sanitarnej oraz przyłącz kanalizacji sanitarnej,

- wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej.


W projekcie uwzględniono także roboty rozbiórkowe istniejącej „starej szkoły” wraz z przyłączami instalacyjnymi do tego budynku oraz wykonanie muru oporowego.

Pierwsze postępowanie pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w miejscowości Kluszkowce, Gmina Czorsztyn” zostało unieważnione ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższyła kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Złożonych było 5 ofert.

Podczas drugiego postępowania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w miejscowości Kluszkowce, Gmina Czorsztyn-II” spośród 4 ofert została wybrana najkorzystniejsza.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Nowa sala gimnastyczna da dzieciom i młodzieży możliwość lepszego przygotowania się do zawodów w warunkach odpowiadających standardom XXI wieku. Będzie to obiekt przeznaczony na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego, służący jednocześnie lokalnej społeczności do aktywnego spędzania czasu wolnego, jak również w miarę możliwości umożliwiający współzawodnictwo sportowe.

Mamy nadzieję, że ta inwestycja dzięki poprawie warunków przyszkolnej infrastruktury sportowej sprawi mieszkańcom dużo radości.

 

 


Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej

Edycja 2021

„Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w miejscowości Kluszkowce”

W dniu 10.02.2022 r. Gmina Czorsztyn podpisała z Ministerstwem Sportu i Turystyki  umowę o dofinansowanie zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w miejscowości Kluszkowce”.  Zakres prac obejmuje budowę pełnowymiarowej sali gimnastycznej   wraz z pomieszczeniami szatniowo – sanitarnymi, pokojem dla nauczycieli oraz magazynami.

Kwota dofinansowania wynosi 2 377 800,00 zł, co stanowi nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych zadania.

Gmina Czorsztyn wyłoniła już wykonawcę zadania i w dniu 12.04.2022 r. podpisano umowę z firmą Ogólnobudowlaną Marek Głowa, Łopuszna

 Wartość umowy brutto: 4 576 636, 38 zł

Termin wykonania prac budowlanych: czerwiec 2024 r.

„Celem programu jest wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów sportowych na terenie Gminy Czorsztyn”

Dofinansowano ze środków  Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej , których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.