spływ
sr1
zan1
1w
bocki
1
4
2
7
Przejdź do stopki

„Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Sromowcach Niżnych”

Treść

Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej

Edycja 2019

 „Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Sromowcach Niżnych”

Gmina Czorsztyn rozpoczęła budowę pełnowymiarowej sali gimnastycznej, która powstaje przy budynku szkoły jest możliwa, dzięki dofinasowaniu, jakie lokalny samorząd pozyskał w ramach konkursu „ Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej” ogłaszanego przez Ministra Sportu. Kwota pozyskanego dofinansowania to 50% kosztów kwalifikowanych ale nie więcej niż 2  337  900 zł.

Dodatkowo Gmina Czorsztyn otrzymała dofinansowanie do powyższej inwestycji ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1 129 098,00  zł.

W dniu 25.02.2020 r. podpisano umowę z wykonawcą - firmą PB. „Morcin” Krzysztof Jagieła z Ochotnicy Dolnej na budowę pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Sromowcach Niżnych. Obiekt powinien być gotowy do końca grudnia 2021 roku. Wartość prac budowlanych wynosi 3 596 125,85 zł brutto.

Inwestycja obejmuje budowę sali gimnastycznej wraz z szatniami i pomieszczeniami sanitarnymi o łącznej powierzchni użytkowej obiektu 696,42 m2.  Sala gimnastyczna połączona będzie przejściem z częścią istniejącą szkoły. Inwestycja obejmuje również zagospodarowanie terenu wokół obiektu, w tym wykonanie chodników.

„Celem programu jest wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów sportowych na terenie Gminy Czorsztyn”

Dofinansowano ze środków  Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej , których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.