spływ
sr1
zan1
1w
bocki
1
4
2
7
Przejdź do stopki

„e- ”- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Czorsztyn

Treść

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość


Nowa pracownia w Zespole Placówek Oświatowych w Maniowach

Zespół Placówek Oświatowych w Maniowach może pochwalić się nową pracownią komputerową doposażoną o 5 stanowisk komputerowych w ramach unijnego projektu pn. „e-” - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Czorsztyn”.

Z nowej sali komputerowej cieszą się szczególnie uczniowie, którzy będą mogli z niej korzystać w godzinach pracy biblioteki. Dzięki czytelni praktyczne ćwiczenia z informatyki staną się codziennością a dostęp do szeroko rozumianej informacji będzie znacznie łatwiejszy. Na chwilę obecną w sali komputerowej znajduje się łącznie 9 stanowisk, dzięki czemu uczniowie mogą korzystać z dostępu do sieci podczas pracy nad projektami edukacyjnymi czy projektami przedmiotowymi. W pracowni odbywać się będą także zajęcia wyrównawcze z języka polskiego.

Pracownia komputerowa powstała w ramach unijnego projekt pn. „e-” - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Czorsztyn”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, Oś priorytetowa: 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki.”


Nowa pracownia komputerowa w Szkole Podstawowej w Kluszkowcach

Szkoła Podstawowa w Kluszkowcach może pochwalić się nową pracownią komputerową doposażoną w ramach unijnego projekt pn. „e-” - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Czorsztyn”.

Pracownia wzbogacona o 25 stanowisk komputerowych (zestaw komputerowy CZR Business 1150 z systemem operacyjnym, pakietem biurowym, oprogramowaniem antywirusowym, aplikacją ochrony/kontroli rodzicielskiej, monitorem AOC i2260Pwhu, myszką i klawiaturą, podkładką pod myszkę oraz listwą zasilającą) przekazana została na potrzeby uczniów placówki w kwietniu br. Każdy z komputerów posiada stały dostęp do Internetu.

Z nowej pracowni komputerowej cieszy się zarówno Dyrektor, nauczyciele jak i uczniowie Szkoły Podstawowej, którzy pracują na nowym sprzęcie. Ten standardem i jakością dorównuje wyposażeniom sal komputerowych w większych wiejskich placówkach oświatowych. „Kompleksowo wyposażone stanowiska komputerowe wraz z dostępem do Internetu przyczynią się do podniesienia jakości nauczania w Szkole Podstawowej, co było jednym z głównych celów projektu” – podsumowuje Zastępca Wójta Gminy Czorsztyn Rafał Jandura.

Pracownia komputerowa powstała w ramach unijnego projekt pn. „e-” - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Czorsztyn”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, Oś priorytetowa: 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki.”


Rozdanie certyfikatów

Dnia 8 maja 2015 r. w Urzędzie Gminy Czorsztyn w Maniowach odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów ukończenia szkoleń dla beneficjentów projektu pn. „e-” - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Czorsztyn”. W szkoleniach uczestniczyło 55 osób, które nabyły wiedzę z zakresu podstawowej obsługi komputera i Internetu.

Spotkanie rozpoczął Wójt Gminy Czorsztyn – pan Tadeusz Wach, który serdecznie przywitał zebranych w szczególności beneficjentów ostatecznych. Wójt pogratulował obecnym uczestnictwa w projekcie. Następnie wspólnie z panią Marią Kowalczyk – koordynatorem projektu rozdał certyfikaty. Ponadto Pani Maria Kowalczyk przypomniała zasady serwisowania i użytkowania sprzętu.


Zakończono instalację sprzętu komputerowego i podłączanie Internetu

W dniu 17 kwietnia 2015 r. Wykonawca zgłosił zakończenie realizacji części umowy w zakresie:

 • dostarczenia 90 zestawów komputerowych wraz z monitorami oraz z towarzyszącymi urządzeniami peryferyjnymi tj. myszką komputerową, klawiaturą, listwą przepięciową oraz systemem operacyjnym wraz z kartami gwarancji i instrukcjami technicznym sprzętu,
 • instalacji sprzętu pod wskazanymi adresami zamieszkania uczestników Projektu i w wybranych jednostkach podległych,
 • oznakowania sprzętu oraz jego uruchomienia wraz z udzieleniem uczestnikowi Projektu oraz w wybranych jednostkach podległych podstawowego instruktażu w zakresie zasad bezpiecznej eksploatacji sprzętu, wynikających z instrukcji obsługi producenta,
 • świadczenie usługi dostępu do Internetu pod wskazanymi adresami uczestników Projektu oraz w jednostkach podległych, do dnia 30.09.2015 r., wraz z dostarczeniem i instalacją infrastruktury umożliwiającej korzystanie z oferowanej usługi dostępowej (w części dotyczącej dostarczenia i instalacji zestawów).

U każdej osoby, która została zakwalifikowana do projektu i odbyła szkolenie oraz podpisała Umowę użyczenia został zainstalowany komputer Komputer CZR Business z systemem operacyjnym, pakietem biurowym, oprogramowaniem antywirusowym, aplikacją ochrony/kontroli rodzicielskiej, monitorem AOC i2260Pwhu, myszką i klawiaturą, podkładką pod myszkę oraz listwą zasilającą.


SZKOLENIA DLA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH ZAKOŃCZONE

Od 9 do 28 marca br. realizowane było działanie związane z przeprowadzeniem szkoleń z zakresu podstawowej obsługi komputera i Internetu. Szkolenia zostały przeprowadzone w miejscowości Maniowy – trzy grupy szkoleniowe i w Sromowcach Wyżnych - dwie grupy szkoleniowe. W szkoleniach wzięło udział 55 Beneficjentów Ostatecznych. W ramach prowadzonych zajęć Beneficjenci Ostateczni zdobyli wiedzę oraz umiejętności pozwalające na poprawne korzystanie z komputera i podstawowych aplikacji biurowych i Internetu.

Zakres szkoleń obejmował:

A. Podstawy obsługi komputera i systemu operacyjnego:

 • podstawy wiadomości o komputerach: typy komputerów, sposób działania,
 • zasady pracy przy komputerze: przepisy bhp, oświetlenie, pozycja przy pracy,
 • budowa komputerów: podstawowe elementy i urządzenia peryferyjne,
 • oprogramowanie: systemy operacyjne, programy narzędziowe, aplikacje,
 • system operacyjny - zasada pracy z systemem, obsługa okienek, pulpit, pasek zadań, przycisk Start praca z wieloma aplikacjami; menadżer programów komputer,
 • organizacja zasobów: kopiowanie plików i folderów szukanie plików i folderów.

B. Pakiet biurowy

 • podstawy obsługi oprogramowania biurowego (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny).

C. Korzystanie z zasobów Internetu

 • poszerzenie umiejętności beneficjentów z usług on-line, w tym dedykowanego portalu komunikacyjnego oraz wirtualnych platform do poszukiwania pracy, portali społecznościowych i elektronicznych narzędzi komunikacyjnych,
 • obsługa Internet i poczty elektronicznej (zakładanie konta e-mail i jego obsługa, sieci społecznościowe):
  - zasada działania sieci rozległych – LAN, WAN, Internet, Intranet,
  - przeglądarki Internetowe (darmowe i komercyjne – wady i zalety),
  - zabezpieczenie się przed wirusami,
  - bezpieczne ściąganie plików z Internetu,
  - sprawne wyszukiwanie informacji, korzystanie z serwerów wyszukiwawczych, korzystanie z informacji w Internecie,
  - rejestracja konta pocztowego obsługa poczty elektronicznej,
  - przyjmowanie i wysyłanie poczty elektronicznej monitorowanie poczty,
  - załączniki do listów elektronicznych dodatkowe usługi internetowe.


Informacja dotycząca zapytania ofertowego na ubezpieczenie 90 zestawów komputerowych stacjonarnych .docx


ZAPYTANIE OFERTOWE na ubezpieczenie 90 zestawów komputerowych stacjonarnych

Pliki do pobrania:


ZAKOŃCZENIE DODATKOWEJ REKRUTACJI

Szanowni mieszkańcy Gminy Czorsztyn, Uprzejmie informuję o zakończeniu dodatkowej rekrutacji Beneficjentów Ostatecznych do projektu pn. „„e-” - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Czorsztyn” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, Oś priorytetowa: 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki.”

Zainteresowanie dodatkowym naborem wykazało 5 gospodarstw domowych z terenu Gminy Czorsztyn.

Gospodarstwa domowe zakwalifikowane do udziału w projekcie w rekrutacji dodatkowej, o wynikach rekrutacji zostaną poinformowane osobiście bądź telefonicznie.

Lista zakwalifikowanych uczestników projektu w rekrutacji dodatkowej.pdf
Lista rezerwowa uczestników projektu w rekrutacji dodatkowej.pdf


SPOTKANIE INFORMACYJNE

Dnia 4 marca 2015 r. (środa) o godzinie 10:30 w Urzędzie Gminy Czorsztyn w Maniowach odbyło się spotkanie z zakwalifikowanymi uczestnikami projektu pn. „„e-” - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Czorsztyn”.

Do projektu zakwalifikowało się 50 rodzin (każda rodzina otrzymała zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz dostępem do internetu) oraz jednostki podległe tj. Szkoła Podstawowa w Kluszkowcach, Zespół Placówek Oświatowych w Maniowach, Gminne Centrum Kultury w Kluszkowcach.

W spotkaniu z mieszkańcami uczestniczyli: Jadwiga Fudala – Sekretarz Gminy, Dawid Róż - informatyk projektu oraz koordynator projektu – Maria Kowalczyk, która przedstawiła krótką prezentację na temat projektu, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, Oś priorytetowa: 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki.”

Na spotkaniu przedstawiono harmonogram działań tj. rozpoczęcie szkoleń z zakresu obsługi komputera i internetu, dostarczanie komputerów z oprogramowaniem, instalowanie Internetu w gospodarstwach domowych oraz poinformowano, iż z każdym uczestnikiem projektu będzie podpisana umowa użyczenia.


DODATKOWA REKRUTACJA uczestników projektu
do 6 marca 2015 roku.

BEZPŁATNE KOMPUTERY Z INTERNETEM
dla mieszkańców Gminy Czorsztyn

W związku z przeprowadzeniem rekrutacji dodatkowej Beneficjentów Ostatecznych do projektu pn. „„e-” - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Czorsztyn” Wójt Gminy Czorsztyn informuje, że formularze rekrutacyjne można składać w terminie od 27.02.2015 r. do 06.03.2015 r. osobiście w godzinach od 7:30 do 15:30 w Urzędzie Gminy Czorsztyn w Maniowach, ul. Gorczańska 3 pok. 17 lub pocztą na adres Urzędu Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach, ul. Gorczańska 3, 34-436 Maniowy z dopiskiem „„e-” - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Czorsztyn”.

Formularze rekrutacyjne oraz inne informacje o projekcie można uzyskać w Urzędzie Gminy w pok. 6 lub 21 oraz pod nr telefonu 18 275 00 70 wew. 106 lub 121.

Zapraszamy mieszkańców do udziału w projekcie.

Pliki do pobrania:


ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INFORMACYJNE

Wójt Gminy Czorsztyn serdecznie zaprasza Beneficjentów Ostatecznych projektu pn. „„e-” - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Czorsztyn” do wzięcia udziału w spotkaniu dotyczącym projektu.

Spotkanie odbędzie się 4 marca 2015 r. (środa) o godzinie 10:30 w Urzędzie Gminy Czorsztyn w Maniowach sala narad II piętro.

Zapraszamy!


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczące przetargu nieograniczonego na: dostawę zestawów komputerowych oraz dostępu do internetu wraz z przeprowadzeniem szkoleń w projekcie: „„e- ”- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Czorsztyn- 2”.html


Przetarg nieograniczony Dostawa zestawów komputerowych oraz dostępu do internetu wraz z przeprowadzeniem szkoleń w projekcie ""e-" - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Czorsztyn- 2 .html


PRZETARG NIEOGRANICZONY- Dostawa zestawów komputerowych oraz dostępu do internetentu wraz z przeprowadzeniem szkoleń w projekcie:„„e- ”- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Czorsztyn” .html


PRZETARG NIEOGRANICZONY - Dostawa zestawów komputerowych oraz dostępu do internetu w projekcie: „„e- ”- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Czorsztyn”.html


Informacja dotycząca zapytania ofertowego na Informatyka projektu.docx


Informacja dotycząca zapytania ofertowego na pełnienie funkcji „eksperta / doradcy przy przygotowaniu postępowań przetargowych" projektu.docx


ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie funkcji „eksperta/doradcy przy przygotowaniu postępowań przetargowych"

Pliki do pobrania:


PROTOKÓŁ
z naboru beneficjentów ostatecznych
(grupy potencjalnych Uczestników Projektu)
„„e- ”- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Czorsztyn”.

Komisja Rekrutacyjna dokonała wyboru 50 uczestników projektu na podstawie informacji zawartych w formularzach rekrutacyjnych. Wszyscy potencjalni uczestnicy złożyli formularze rekrutacyjne projektu, deklaracje uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenie o wysokości dochodu i inne wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie tj. do 23.09.2014 r. Ocena przeprowadzona została na podstawie „Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie” i zakończona została w dniu 30 września 2014 r.

Do Urzędu Gminy w Czorsztynie z/s w Maniowach w okresie od 14.08.2014 r. do 23.09.2014 r. do godziny 15:30 wpłynęło łącznie 61 formularzy rekrutacyjnych.

Komisja odrzuciła 11 formularzy rekrutacyjnych ze względu na niespełnienie kryterium przynależności do co najmniej jednej z uprawnionych grup oraz braku kompletności wniosków. Wnioski te zostały wykluczone z procesu rekrutacyjnego. Nie utworzono listy rezerwowej z uwagi na brak beneficjentów ostatecznych (Uczestników Projektu).

W tym samym dniu została utworzona lista zakwalifikowanych uczestników projektu (załącznik nr 1 do Protokołu).

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem decyzja Komisji jest ostateczna i nie służy od niej odwołanie. Tym samym Komisja Rekrutacyjna zakończyła proces oceny formularzy rekrutacyjnych.

Lista zakwalifikowanych uczestników projektu.pdf


Wydłużenie terminu rekrutacji uczestników projektu
do 23 września br.

W związku z realizacją projektu pn. „„e-” - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Czorsztyn” Wójt Gminy Czorsztyn informuje, że termin składania formularzy rekrutacyjnych do projektu został przedłużony do dnia 23 września 2014 r.

Zapraszamy mieszkańców do udziału w projekcie.

Projekt pn. „„e-” - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Czorsztyn” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, Oś priorytetowa: 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki.”


PROMOCJA PROJEKTU I INFORMACJA O REKRUTACJI DO PROJEKTU


BEZPŁATNE KOMPUTERY Z INTERNETEM
dla mieszkańców Gminy Czorsztyn

Od 14 sierpnia do 15 września br. rekrutacja uczestników projektu

Bezpłatny Internet, komputery oraz szkolenia dla mieszkańców pozostających w trudnej sytuacji materialnej lub z powodu niepełnosprawności to główny cel projektu realizowanego w Gminie Czorsztyn pn.: „„e-” - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Czorsztyn”. Projekt realizowany od 1.07.2014 r. do 30.09.2015 r. Jego wartość wynosi 432 200 zł w 100% dofinansowana.

Projekt przewiduje zakup 50 zestawów komputerowych wraz z dostępu do Internetu dla gospodarstw domowych i zakup 40 zestawów komputerowych wraz z dostarczeniem Internetu dla jednostek podległych tj. Szkoły Podstawowej w Kluszkowcach, Zespołu Placówek Oświatowych w Maniowach, Gminnego Centrum Kultury w Kluszkowcach.

Od 14 sierpnia do 15 września br. zostanie przeprowadzona rekrutacja uczestników projektu.

Kolejnym etapem realizacji projektu będzie ogłoszenie przetargu na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz na zakup dostawcy Internetu. Wyłonienie wykonawcy na przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z Internetu to kolejny etap realizacji projektu.

Osobami uprawnionymi do otrzymania komputera z dostępem do Internetu są mieszkańcy gminy Czorsztyn, którzy nie posiadają komputera oraz dostępu do Internetu a w szczególności gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, jednostki podległe beneficjentowi (w tym: biblioteki publiczne, instytucje kultury, szkoły, publiczne. osoby z grupy +50) oraz dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce.

Inne informacje o projekcie można uzyskać w Urzędzie Gminy w pok. 6 lub 21 oraz pod nr telefonu 18 275 00 70 wew. 106 lub 121.

Projekt pn. „„e-” - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Czorsztyn” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, Oś priorytetowa: 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki.”

Pliki do pobrania:

Maniowy, dnia 13.08.2014 r.


Informacja_dotyczaca_zapytania_ofertowego na zadanie pn.: „Opracowanie oraz druk informacyjno - promocyjnych: ulotek, plakatów, tablic oraz naklejek samoprzylepnych” .doc


Z A P Y T A N I E O F E R T O W E na realizację zadania pn.: „Opracowanie oraz druk informacyjno - promocyjnych: ulotek, plakatów, tablic oraz naklejek samoprzylepnych”Projekt pn.: „„e- ”- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców.pdf


Informacja dotycząca zapytania ofertowego na koordynatora projektu.docx


ZAPYTANIE OFERTOWE na Koordynatora Projektu „„e- ”- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Czorsztyn”.pdf


„„e”- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców
Gminy Czorsztyn”

Dnia 10.06.2014 r. Gmina Czorsztyn podpisała umowę o dofinansowanie nr POIG08.03.00-12-110/13-00 Projektu pn.: „„e- ”- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Czorsztyn” w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, osi priorytetowej 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

W ramach podpisanej umowy Gmina zakupi 90 komputerów wraz z oprogramowaniem w tym 50 zestawów komputerowych dla 50 gospodarstw domowych oraz zapewni dostęp do Internetu oraz 40 zestawów komputerowych, każdy z dostępem do Internetu zamontowanych zostanie w instytucjach publicznych tj. Szkoła Podstawowa w Kluszkowcach, Zespół Placówek Oświatowych w Maniowach oraz Dom Kultury w Maniowach, Kluszkowcach i Izba Regionalna w Sromowcach Wyżnych.

  • Beneficjent: Gmina Czorsztyn
  • Wartość projektu: 432 200,00 PLN
  • Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 432 200,00 PLN
  • Okres realizacji projektu: 01.07.2014 r. – 30.09.2015 r.

„Dotacje na Innowacje" „Inwestujemy w Waszą przyszłość"
projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Cel projektu

Głównym celem projektu jest zakup 50 zestawów komputerowych wraz z dostępu do Internetu dla gospodarstw domowych zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Czorsztyn z powodu trudnej sytuacji materialnej lub z powodu niepełnosprawności, zakup 40 zestawów komputerowych jednostkom podległym Gminie Czorsztyn wraz z dostarczeniem Internetu, oraz przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu.

Cel projektu zgodny jest z celem działania 8.3 POIG - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Czorsztyn, zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub z powodu niepełnosprawności. Cel główny zostanie osiągnięty przez cele szczegółowe tj. zwiększenie kwalifikacji i umiejętności zasobów ludzkich regionu (mieszkańcy Gminy), w zakresie sprawnego wykorzystywania innowacyjnych technologii informatycznych z obszaru ICT oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego, opartego na wiedzy.

Wskaźnik produktu

Wskaźnik rezultatu

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest wyposażenie w sprzęt komputerowy i stosowne oprogramowanie, zapewnienie dostępu do Internetu w czasie realizacji projektu oraz w okresie 5 lat po zakończeniu projektu oraz opieka serwisowa sprzętu i oprogramowania w czasie realizacji projektu i przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z Internetu dla osób uczestniczących w projekcie z terenu Gminy Czorsztyn.

Projekt skierowany jest do:

 • Gospodarstwa domowe spełniające warunki upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej;
 • Gospodarstwa domowe spełniające warunki upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych;
 • Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej;
 • Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym;
 • Jednostki podległe beneficjentowi (w tym biblioteki publiczne, instytucje kultury, szkoły publiczne);
 • Osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych;
 • Dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie, z roku 2013 był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę w gospodarstwie domowym.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Informacja_.pdf


Galeria projektu „e- ”- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Czorsztyn - Galeria

Galeria projektu „e- ”- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy CzorsztynGaleria projektu „e- ”- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy CzorsztynGaleria projektu „e- ”- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy CzorsztynGaleria projektu „e- ”- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy CzorsztynGaleria projektu „e- ”- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy CzorsztynGaleria projektu „e- ”- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy CzorsztynGaleria projektu „e- ”- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy CzorsztynGaleria projektu „e- ”- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy CzorsztynGaleria projektu „e- ”- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy CzorsztynGaleria projektu „e- ”- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy CzorsztynGaleria projektu „e- ”- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy CzorsztynGaleria projektu „e- ”- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy CzorsztynGaleria projektu „e- ”- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy CzorsztynGaleria projektu „e- ”- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy CzorsztynGaleria projektu „e- ”- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy CzorsztynGaleria projektu „e- ”- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy CzorsztynGaleria projektu „e- ”- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy CzorsztynGaleria projektu „e- ”- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy CzorsztynGaleria projektu „e- ”- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy CzorsztynGaleria projektu „e- ”- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy CzorsztynGaleria projektu „e- ”- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy CzorsztynGaleria projektu „e- ”- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy CzorsztynGaleria projektu „e- ”- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy CzorsztynGaleria projektu „e- ”- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy CzorsztynGaleria projektu „e- ”- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy CzorsztynGaleria projektu „e- ”- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy CzorsztynGaleria projektu „e- ”- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy CzorsztynGaleria projektu „e- ”- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy CzorsztynGaleria projektu „e- ”- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy CzorsztynGaleria projektu „e- ”- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy CzorsztynGaleria projektu „e- ”- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy CzorsztynGaleria projektu „e- ”- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy CzorsztynGaleria projektu „e- ”- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy CzorsztynGaleria projektu „e- ”- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy CzorsztynGaleria projektu „e- ”- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy CzorsztynGaleria projektu „e- ”- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy CzorsztynGaleria projektu „e- ”- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy CzorsztynGaleria projektu „e- ”- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy CzorsztynGaleria projektu „e- ”- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy CzorsztynGaleria projektu „e- ”- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy CzorsztynGaleria projektu „e- ”- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy CzorsztynGaleria projektu „e- ”- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy CzorsztynGaleria projektu „e- ”- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Czorsztyn